Rijksoverheid

Farmacotherapeutisch Kompas

beclometason/mesalazine

A07E, Dit geneesmiddel valt onder: Middelen bij chronische darmontstekingen


Samenstelling

Beclometason-Mesalazine Klysma FNA [Formularium der Nederlandse Apothekers]

Klysma; 100 g. Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 10 mg.
Klysma; 100 g. Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 20 mg.
Klysma; 100 g. Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 30 mg.
Klysma; 100 g. Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 40 mg.

Terug naar boven

Let op

Advies

Toediening van beclometason heeft als voordeel ten opzichte van veel andere corticosteroïden dat het duidelijk minder systemische effecten c.q. bijwerkingen geeft. Indien bij de behandeling van colitis ulcerosa (die beperkt is tot het procto-sigmoïdale gebied) lokale toepassing van zowel mesalazine als een corticosteroïd is geïndiceerd, kan een combinatieklysma worden gebruikt. Daarbij is het bij langdurige toepassing van belang dat in het klysma een corticosteroïd wordt verwerkt met zo min mogelijk systemische bijwerkingen, zoals beclometason/mesalazine klysma FNA.

Terug naar boven

Eigenschappen

Beclometasonpropionaat is een corticosteroïd met een lokale ontstekingsremmende werking. Mesalazine is het werkzame bestanddeel van sulfasalazine (= salazosulfapyridine). Het werkingsmechanisme is nog onduidelijk, maar berust waarschijnlijk op een direct lokaal effect op de mucosa van het colon.

Kinetische gegevens

Groot first-pass-effect in darmwand en lever (beclometason) tot nauwelijks actieve metabolieten.

Terug naar boven

Indicaties

Distale colitis ulcerosa.

Terug naar boven

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor corticosteroïden of voor salicylaten. Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen. Lokale bacteriële of virale infectie.

Terug naar boven

Zwangerschap/Lactatie

Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven zijn corticosteroïden teratogeen gebleken.

Mesalazine gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Terug naar boven

Bijwerkingen

Irritatie van de anus. Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree. Verder: hoofdpijn, duizeligheid, stemmingsveranderingen. Overgevoeligheidsreacties (exantheem, jeuk, koorts). Zelden pancreatitis.

Terug naar boven

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij overzetting van systemische corticosteroïdtherapie op lokale behandeling met beclometason. Uitsluipen van het systemische corticosteroïd kan nodig zijn. Omdat gegevens erover ontbreken dient men bij leverfunctiestoornissen met mogelijke systemische bijwerkingen van beclometason rekening te houden. Bij langdurige behandeling is controle van de nierfunctie gewenst.

Terug naar boven

Dosering

Eén klysma 's avonds in liggende houding toedienen gedurende 2–4 weken of tot de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen. Optimaal effect wordt verkregen indien de toegediende dosis zo lang mogelijk, bij voorkeur de hele nacht, in het lichaam blijft.

Terug naar boven

Verklaring van de symbolen

 • Icoon

  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden gesteld, zie bijlage 2 horende bij de Regeling zorgverzekering.

 • Icoon

  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

 • Icoon

  Zelfzorgmiddel ('over the counter').

 • Let op icoon

  De Commissie Farmacotherapeutisch Kompas adviseert op farmacotherapeutische gronden dit geneesmiddel niet voor te schrijven.

 • Icoon

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Bron: website Farmacotherapeutisch Kompas; copyright Zorginstituut Nederland.