Samenstelling

Aciclovir OogzalfDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Oogzalf (3%)
Sterkte
30 mg/g
Verpakkingsvorm
4,5 g
Zovirax oogzalfGlaxoSmithKline bv
Toedieningsvorm
Oogzalf (3%)
Sterkte
30 mg/g
Verpakkingsvorm
4,5 g
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Aciclovir OogzalfDiverse fabrikanten
Oogzalf (3%)30 mg/g4,5 g
Zovirax oogzalfGlaxoSmithKline bv
Oogzalf (3%)30 mg/g4,5 g
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij ooginfecties, veroorzaakt door het Herpes simplex virus verdient aciclovir de voorkeur vanwege zijn selectiviteit.

Indicaties

Herpes simplex-keratitis.

Dosering

 • Herpes simplex-keratitis:

  Volwassenen en kinderen:

  1 cm zalf 5×/dag met tussenpozen van 4 uur aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak. De behandeling ten minste tot 3 dagen na volledige genezing voortzetten.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10% ): oppervlakkige keratitis punctata; hiervoor is stoppen met de behandeling niet noodzakelijk en de aandoening geneest zonder gevolgen.

Vaak (1-10%): direct na toediening milde prikkeling of licht stekend gevoel van het oog, conjunctivitis.

Zelden (0,01-0,1%): blefaritis.

Zeer zelden (< 0,01%): directe overgevoeligheidsreacties inclusief angio-oedeem en urticaria.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens zijn bij gebruik van oraal aciclovir tijdens een groot aantal zwangerschappen geen schadelijke effecten gezien.
Farmacologisch effect: De systemische blootstelling aan aciclovir na gebruik van de oogzalf is laag.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.
Farmacologisch effect: Er zijn geen nadelige effecten op de zuigeling gemeld bij oraal gebruik van aciclovir door de moeder. Het is onwaarschijnlijk dat bij lokale toediening bij de moeder werkzame hoeveelheden de zuigeling bereiken.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor valaciclovir.

Waarschuwingen en voorzorgen

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Eigenschappen

Specifiek antiviraal middel, werkzaam tegen de virussen Herpes simplex type I en II en Varicella zoster. De antivirale werking is afhankelijk van de omzetting in de geïnfecteerde cel, in aanwezigheid van door het herpesvirus gecodeerd thymidinekinase, van aciclovir in werkzaam aciclovirtrifosfaat. Dit werkt als substraat voor en remmer van herpes-specifieke DNA-polymerase en voorkomt verdere virale DNA-synthese, zonder de normale cellulaire processen te beïnvloeden.

Kinetische gegevens

ResorptiePenetreert snel in het hoornvliesepitheel en de oppervlakkige oogweefsels.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd