Samenstelling

Aciclovir crèmeDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
2 g, 3 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Aciclovir crèmeDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
15 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Koortslip crèmeHealthypharm bv
Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
2 g, 3 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Zovirax koortslipGlaxoSmithKline Consumer Healthcare bv
Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
tube 2 g, doseerpomp 2 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Aciclovir crèmeDiverse fabrikanten
Crème50 mg/g2 g, 3 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Aciclovir crèmeDiverse fabrikanten
Crème50 mg/g15 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Koortslip crèmeHealthypharm bv
Crème50 mg/g2 g, 3 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
Zovirax koortslipGlaxoSmithKline Consumer Healthcare bv
Crème50 mg/gtube 2 g, doseerpomp 2 g
Bevat propyleenglycol. Bevat tevens cetylalcohol.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Lokale behandeling met aciclovircrème levert in het algemeen geen of slechts marginaal gunstige effecten op. De resultaten zijn vaak nauwelijks beter dan met indifferente therapie. Gezien deze resultaten is gebruik van aciclovircrème niet zinvol. Bij een eerste Herpes-simplex-infectie met veel klachten of bij frequent recidiverende genitale Herpes-simplex-infecties (6 of meer per jaar) komt orale behandeling met aciclovir in aanmerking.

Indicaties

Behandeling van herpes-simplex-infecties van de huid, zoals initiële herpes genitalis en recidiverendeherpes labialis ('koortslip') in een vroeg stadium.

Dosering

 • Volwassenen en kinderen:

  Zo spoedig mogelijk na de eerste tekenen van infectie: 5×/dag (met tussenpozen van ca. 4 uur, nachtdosering vervalt) aanbrengen op de aangedane huid, gewoonlijk gedurende 4 dagen. Als na 10 dagen de laesies nog aanwezig zijn, een arts te raadplegen.

Bijwerkingen

Lokaal:

Soms (0,1-1%): huidklachten (jeuk, droogte, schilfering, branderig gevoel na aanbrengen).

Zelden (0,01-0,1%): roodheid, contactdermatitis.

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reactie, urticaria.

Systemisch:

Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geven geen aanwijzingen voor een verhoogde incidentie van aangeboren afwijkingen. Bij lokaal gebruik van kleine oppervlakken is het potentiële risico daarom zeer waarschijnlijk gering.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja. in zeer kleine hoeveelheden. Bij lokaal gebruik is de resorptie via de huid gering en is de systemische beschikbaarheid zeer laag.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor propyleenglycol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met slijmvliezen zoals in de mond, het oog of de vagina vermijden vanwege mogelijke irritatie. Bij ernstige en recidiverende herpes labialis wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Ernstige be herpesinfecties van de geslachtsdelen behandelen met orale aciclovir. Bij zichtbare laesies op de geslachtsdelen dient men zich te onthouden van seksueel contact. Bij ernstige immuungecompromitteerde patiënten (bv. aids-patiënten) orale toediening van aciclovir overwegen. Bij ernstige immunodeficiëntie moet men rekening houden met heftiger en langduriger beloop; het is daarom aanbevolen een arts te raadplegen. De hulpstoffen propyleenglycol en cetylalcohol kunnen lokale huidreacties veroorzaken.

Eigenschappen

Purine (guanine) nucleoside-analogon. Antivirale stof met in vitro grote selectieve werkzaamheid tegen herpes-simplex-virus, type 1 en 2. Ook het varicella-zostervirus, cytomegalovirus en het Epstein-Barrvirus zijn gevoelig. Aciclovir wordt in de cel omgezet in het actieve aciclovirtrifosfaat via door het virus geïnduceerde thymidinekinase. Aciclovirtrifosfaat remt competitief het virale DNA-polymerase en voorkomt verdere virale DNA-synthese met als gevolg blokkade van de vermenigvuldiging van het virus.

Kinetische gegevens

Resorptievia de huid gering
OverigNa lokale toepassing wordt aciclovir niet waargenomen in het plasma.
Eliminatievnl. via de nieren, onveranderd.
T 1/23 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd