Samenstelling

NediosTakeda Nederland bv
Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
250 mg
Verpakkingsvorm
-
OlbetamPfizer bv
Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
250 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
NediosTakeda Nederland bv
Capsule250 mg-
OlbetamPfizer bv
Capsule250 mg-
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Acipimox heeft op basis van effectiviteit en bijwerkingen geen plaats in de behandeling van hypercholesterolemie. Bij hypertriglyceridemie verlaagt acipimox het triglyceridengehalte en verhoogt het HDL-gehalte. Effecten van acipimox op HVZ zijn niet onderzocht.

Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Lipidenverlagende middelen, Aanwijzingen voor het maken van een keuze.

Indicaties

Aanvulling op dieet bij hypertriglyceridemie en bij hypercholesterolemie in combinatie met hypertriglyceridemie, indien leefregels en andere geneesmiddelen (zoals statinen of fibraten) geen of onvoldoende effect hebben als alternatieve of adjuvante behandeling.

Dosering

 • Hypertriglyceridemie:

  Volwassenen:

  Begindosering 250 mg 2×/dag (na ontbijt en avondeten),

  zo nodig verhogen tot 250 mg 3×/dag op geleide van de plasmatriglyceriden- en cholesterolspiegels.

  Ouderen:

  250 mg 1×/dag.

Bij matige tot ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring 30–60 ml/min): 250 mg 1–2×/dag tijdens of na de maaltijd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals. Dyspepsie.

Vaak (1-10%): bovenbuikpijn. Urticaria. Asthenie.

Soms (0,1-1%): anafylactische reactie, angio-oedeem, bronchospasme. Misselijkheid. Huiduitslag, erytheem, jeuk. Myositis, myalgie, artralgie. Malaise, warmtegevoel.

Verder zijn gemeld: vasodilatatie. Diarree.

Interacties

Voorzichtig bij combinatie met een statine of fibraat, vanwege mogelijk meer kans op skeletspierstelsel gerelateerde bijwerkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Ulcus pepticum. Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer vóór en regelmatig tijdens de behandeling het lipidenprofiel als controle van de werkzaamheid van de behandeling. Controleer regelmatig de leverfunctie en nierfunctie (m.n. bij ouderen) tijdens behandeling. Bij insuline-afhankelijke diabetes mellitus kan verhoogde gevoeligheid voor insuline optreden, verlaag zo nodig de insulinedosering. Symptomen van vasodilatatie of huiduitslag verdwijnen gewoonlijk binnen de eerste dagen van behandeling. Het is niet aangetoond dat toepassing van acipimox leidt tot een vermindering van ziekte en sterfte aan hartaandoeningen. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet onderzocht.

Eigenschappen

Analogon van nicotinezuur. Verlaagt de VLDL-, LDL-, triglyceriden- en cholesterolspiegels; de HDL-spiegel wordt enigszins verhoogd. Het remt de perifere lipolyse, waardoor minder vrije vetzuren voor de lever beschikbaar komen voor omzetting in triglyceriden en cholesterol. Tevens wordt lipoproteïnelipase van het vetweefsel gestimuleerd, waardoor de omzetting van VLDL wordt versneld en daardoor ook van de getransporteerde triglyceriden.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en volledig.
T maxca. 2 uur.
Eliminatiemet de urine, grotendeels onveranderd.
T 1/2ca. 2 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd