Samenstelling

GavisconReckitt Benckiser Nederland bv
Toedieningsvorm
Kauwtablet 'pepermunt'
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
-
Bevat per kauwtablet: natriumalginaat 250 mg, calciumcarbonaat 80 mg, natriumwaterstofcarbonaat 133,5 mg en aspartaam 3,75 mg. Bevat verder: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
Toedieningsvorm
Suspensie 'anijs'
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
200 ml
Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, natriumwaterstofcarbonaat 26,7 mg.Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
Toedieningsvorm
Suspensie 'pepermunt'
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
200 ml
Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, natriumwaterstofcarbonaat 26,7 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
GavisconReckitt Benckiser Nederland bv
Kauwtablet 'pepermunt' -
Bevat per kauwtablet: natriumalginaat 250 mg, calciumcarbonaat 80 mg, natriumwaterstofcarbonaat 133,5 mg en aspartaam 3,75 mg. Bevat verder: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
Suspensie 'anijs'  200 ml
Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, natriumwaterstofcarbonaat 26,7 mg.Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
Suspensie 'pepermunt' 200 ml
Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, natriumwaterstofcarbonaat 26,7 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar de combinatie algeldraat/magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar ranitidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Indicaties

Klachten veroorzaakt door gastro-oesofageale reflux.

Dosering

 • gastro-oesofageale refluxziekte:

  Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

  twee tot vier kauwtabletten 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan). Maximaal 4×/dag gebruiken.

  Volwassenen en kinderen > 10 jaar:

  10–20 ml suspensie 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan).

  Kinderen < 10 jaar:

  10 ml suspensie 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan).

De tabletten goed kauwen, zo nodig water nadrinken. Desgewenst kan de suspensie worden verdund met maximaal een even grote hoeveelheid water. Goed roeren.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties, zoals urticaria, bronchospasmen en anafylactische reacties.

Interacties

Bij gelijktijdige inname van de kauwtabletten met onder andere tetracyclinen, fluorchinolonen, digoxine, ijzer, antipsychotica, thyroxine, chloroquine, bisfosfonaten, estramustine of isoniazide kan vermindering van de absorptie van deze middelen niet worden uitgesloten. Bij gelijktijdig gebruik een interval van 2 uur aanhouden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt, vermijd hoge doseringen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Ernstige nierinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Langdurig gebruik vermijden. De symptomen van maagcarcinoom kunnen worden gemaskeerd. Als de symptomen na 7 dagen gebruik niet verbeteren de situatie opnieuw beoordelen. Bij kinderen met gastro–enteritis of nierinsufficiëntie is er meer kans op hypernatriëmie.

Eigenschappen

Vormt een beschermende gel met hogere pH, die op de maaginhoud drijft. Deze gel vormt een fysische barrière tussen maagzuur en oesophagus en onderdrukt reflux. Het effect (van de suspensie) treedt binnen 3 minuten in en houdt tot 4 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptiekalium, aluminium en magnesium kunnen worden geabsorbeerd.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd