Samenstelling

Verzachtende hoeststroop SANSamenwerkende Apothekers Nederland
Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
100 ml, 250 ml
Bevat per ml: althaeawortel 5,5 mg, zoethoutwortel 22 mg, tijmkruid 17 mg, anijsspiritus 10,4 mg. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat saccharose 819 mg/ml.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Verzachtende hoeststroop SANSamenwerkende Apothekers Nederland
Stroop 100 ml, 250 ml
Bevat per ml: althaeawortel 5,5 mg, zoethoutwortel 22 mg, tijmkruid 17 mg, anijsspiritus 10,4 mg. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat saccharose 819 mg/ml.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

Bij hoest.

Dosering

 • Hoest:

  Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

  15 ml max. 6×/dag.

  Kinderen tot 12 jaar:

  8 ml max. 4×/dag.

Zwangerschap

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift) worden gebruikt tijdens zwangerschap.

Lactatie

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift) worden gebruikt tijdens de lactatieperiode.

Eigenschappen

Verzachtende werking op geïrriteerd keelslijmvlies.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd