Samenstelling

Alucet Oordruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
12 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g
Bevat per g: aluminiumacetotartraat 12 mg. (Otoguttae aluminii acetotartarici FNA 1,2%)
Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
120 mg/g
Verpakkingsvorm
15 g
Bevat per g: aluminiumacetotartraat 120 mg. (Otoguttae aluminii acetotartarici FNA 12%)
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Alucet Oordruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Oordruppels12 mg/g10 g
Bevat per g: aluminiumacetotartraat 12 mg. (Otoguttae aluminii acetotartarici FNA 1,2%)
Oordruppels120 mg/g15 g
Bevat per g: aluminiumacetotartraat 120 mg. (Otoguttae aluminii acetotartarici FNA 12%)
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

Otitis externa. De 1,2%-oplossing wordt gebruikt als tevens het trommelvlies geperforeerd is.

Dosering

 • Otitis externa:

  Bij gebruik van een oortampon of lintgaas ter ontzwelling: een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door verdeeld over de dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 1-2 dagen het gaas of de tampon verwisselen. Bij gebruik zonder oortampon of lintgaas: aluminiumacetotartraat 1,2% 3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 1 week, zo nodig 2× herhalen. Behandelen zolang er klachten zijn; meestal is 1–2 weken voldoende. Langer dan twee weken gebruiken, heeft meestal geen zin, maar geeft wel meer kans op bijwerkingen. De uitwendige gehoorgang moet voor iedere behandeling goed worden schoongemaakt en zorgvuldig gedroogd. Er mag geen zeep worden gebruikt. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend) blijven.

Bijwerkingen

Voorbijgaand prikkelend of branderig gevoel. Kristalvorming op het trommelvlies bij langdurig gebruik (> 2 weken) van de oordruppels zonder lintgaas of oortampon is gemeld.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Waarschuwingen en voorzorgen

De 1,2%-oplossing geeft bij geperforeerd trommelvlies minder risico van ototoxiciteit. Vanwege onvoldoende conservering is de 1,2%-oplossing na openen korter dan 14 dagen houdbaar. Aluminiumzouten kunnen kleding verkleuren en metalen (sieraden, bril) aantasten.

Eigenschappen

Adstringerende werking. Door de zure eigenschappen van deze oordruppels (pH is ca. 3,7), wordt de pH in de uitwendige gehoorgang verlaagd; dit heeft een antibacterieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd