Samenstelling

Aluminiumacetotartraat Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Lotion (12%)
Sterkte
120 mg/g
Verpakkingsvorm
100 g
Bevat: aluminium (als acetotartraat) in water (Solutio aluminii acetotartarici 12% FNA).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Aluminiumacetotartraat Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Lotion (12%)120 mg/g100 g
Bevat: aluminium (als acetotartraat) in water (Solutio aluminii acetotartarici 12% FNA).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor aluminiumacetotartraat oplossing is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Nattende huidaandoeningen. Ulcera.

Dosering

 • Gebruiken als bevochtigde omslagen; voor gebruik verdunnen in verhouding 1:10 met vers gekookt en weer bekoeld water.

Bijwerkingen

Huidirritatie.

Zwangerschap

Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap en lactatie bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Contra-indicaties

Nierinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig gebruiken vanwege de kans op toxiciteit van aluminium.

Eigenschappen

Door verdamping aan het huidoppervlak heeft de lotion een afkoelende, jeukstillende werking en een indrogend effect. Aluminiumzouten hebben een adstringerende werking.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd