Samenstelling

Aluminiumchloride Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Oplossing
Sterkte
200 mg/ml
Verpakkingsvorm
-
In geketoneerde alcohol 95% v/v (Solutio aluminii chloridii FNA 20%).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Aluminiumchloride Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Oplossing200 mg/ml-
In geketoneerde alcohol 95% v/v (Solutio aluminii chloridii FNA 20%).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Indien bij hyperhidrosis behandeling is gewenst, komt Aluminiumchloride Oplossing FNA als eerste in aanmerking.

Indicaties

Hyperhidrosis, vooral van de oksel.

Dosering

 • Oplossing voor de nacht aanbrengen op de droge oksel. Na een week alleen aanbrengen als men het nodig acht. De volgende ochtend de oksel wassen met water en zeep.

Bijwerkingen

Irritatie van de huid.

Eigenschappen

Vermindert de zweetsecretie.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd