Samenstelling

Azelaïnezuur Crème FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Crème (20%)
Sterkte
200 mg/g
Verpakkingsvorm
-
Basis: Lanettecrème.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Azelaïnezuur Crème FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Crème (20%)200 mg/g-
Basis: Lanettecrème.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Acne vulgaris wordt behandeld met een lokale therapie, die bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een systemische behandeling. Benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde komen als eerste in aanmerking. Als deze middelen niet goed worden verdragen of onvoldoende effectief zijn, overweeg dan het gebruik van een lokaal – en bij ernstige ontstekingsverschijnselen een systemisch – antibioticum.

Voor azelaïnezuur is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Acne vulgaris, rosacea en melasma.

Dosering

 • Acne, rosacea en melasma:

  Tweemaal per dag de crème op de huid aanbrengen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): (vooral tijdens de eerste 4 weken van de behandeling) lokale reacties zoals erytheem, schilfering, jeuk en brandend gevoel. Allergische reacties zijn mogelijk.

Zelden (0,01-0,1%): fotosensibilisatie en hypopigmentatie.

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens over toepassing tijdens zwangerschap en lactatie bij de mens. In dierproeven is azelaïnezuur na orale toepassing niet teratogeen gebleken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden.

Eigenschappen

Dicarbon-vetzuur met keratolytische eigenschappen en een bacteriostatische werking tegen Propionibacterium acnes. Bij acne treedt verbetering meestal na 4 weken op. Bij melasma gaat het hyperpigmentatie tegen, door remming van de groei van melanocyten en remming van het enzym dat de omzetting van tyrosine in melanine bevordert. Azelaïnezuur vermindert het erytheem en de inflammatoire elementen bij rosacea.

Kinetische gegevens

Resorptie3–8% door de huid.
Eliminatievoornamelijk in onveranderde vorm met de urine.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd