Samenstelling

Allergodil NevelMeda Pharma bv
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Bevat 0,14 mg azelastinehydrochloride/verstuiving.
Otrivin neusallergieNovartis Consumer Health bv
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Bevat 0,14 mg azelastinehydrochloride/verstuiving.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Allergodil NevelMeda Pharma bv
(hydrochloride)
Neusspray1 mg/ml10 ml
Bevat 0,14 mg azelastinehydrochloride/verstuiving.
Otrivin neusallergieNovartis Consumer Health bv
(hydrochloride)
Neusspray1 mg/ml10 ml
Bevat 0,14 mg azelastinehydrochloride/verstuiving.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor de behandeling van de acute symptomen van allergische rinitis heeft een nasaal toegediend antihistaminicum de voorkeur. Gewezen wordt op het kostenaspect; zie een resultatenoverzicht van middelen met vergelijkbare werking op www.medicijnkosten.nl.

Aan de vergoeding van azelastine (bij allergische rinitis) zijn voorwaarden verbonden, zie Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, Bijlage 2, horende bij de Regeling zorgverzekering, achter punt 35.

Indicaties

 • Allergische rinitis bij volwassenen en kinderen > 6 jaar;
 • Kortdurende behandeling van vasomotore (niet-allergische) rinitis bij volwassenen en kinderen > 12 jaar.

Dosering

 • Allergische rinitis:

  Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

  1 verstuiving in elk neusgat max. 2×/dag. De behandeling voortzetten tot de klachten geheel zijn verdwenen; onafgebroken gebruik > 6 maanden wordt afgeraden.

 • Niet–Allergische rinitis:

  Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

  2 verstuivingen in elk neusgat max. 2×/dag. De behandeling voortzetten tot de klachten geheel zijn verdwenen. Onafgebroken gebruik van langer dan 8 weken wordt niet aanbevolen (wegens ontbrekende gegevens).

Voor gebruik de neus snuiten en tijdens de verstuiving het hoofd rechtop houden.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): dysgeusie of bittere smaak, met name bij 2 verstuivingen per neusgat en als het hoofd te veel achterover wordt gehouden tijdens toediening.

Soms (0,1-1%): prikken, branden of jeuk in de neus, niezen, neusbloeding.

Zelden (0,01-0,1%): parosmie, misselijkheid.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, urticaria), anafylactische reactie. Duizeligheid, vermoeidheid, zwakte.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen schadelijk gebleken bij hoge orale doses die toxisch zijn voor het moederdier (groeivertraging, misvorming van het skelet, foetale sterfte). Bij de nasale toediening is de te verwachten systemische blootstelling minimaal.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden. De dosis is bij nasaal gebruik zo laag, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit leidt tot klinisch relevante hoeveelheden in de moedermelk.
Advies: Kan kortdurend worden gebruikt; langdurig gebruik ontraden.

Overdosering

Bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen kunnen systemische effecten optreden, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Azelastine is een ftalazinonderivaat met sterke H1-antagonistische werking. Het remt de effecten van de mediatoren leukotrieen, histamine, plaatjes activerende factor (PAF) en serotonine. Werking: binnen 15 minuten, werkingsduur: minimaal 12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptieminimaal na nasale toediening (snel).
OverigF = ca. 81%.
V d14,5 l/kg.
Eiwitbinding80-90%, ca. 97% (desmethylazelastine).
Metaboliseringtot actief desmethylazelastine.
Eliminatiemet de feces 75%.
T 1/220 uur, 45 uur (demethylazelastine).
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd