Samenstelling

Zure Oordruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
10 g
Bevat per g: azijnzuur 98% (g/g) 7 mg, in propyleenglycol (Otoguttae acidae FNA).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Zure Oordruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Oordruppels 10 g
Bevat per g: azijnzuur 98% (g/g) 7 mg, in propyleenglycol (Otoguttae acidae FNA).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

Otitis externa.

Dosering

 • Otitis externa:

  Volwassenen en kinderen:

  Bij gebruik van een oortampon of lintgaas ter ontzwelling: een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwijderen en eventueel verwisselen. Bij gebruik zonder oortampon of lintgaas: verdeeld over de dag druppelen in de gehoorgang van het aangedane oor. Behandelen zolang er klachten zijn; meestal is 1–2 weken voldoende. De uitwendige gehoorgang moet voor iedere behandeling goed worden schoongemaakt en zorgvuldig gedroogd. Er mag geen zeep worden gebruikt. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend) blijven.

Bijwerkingen

Ototoxiciteit (door propyleenglycol) bij geperforeerd trommelvlies is gemeld.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Geperforeerd trommelvlies.

Eigenschappen

Door de pH in de uitwendige gehoorgang te verlagen hebben deze oordruppels een antibacterieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd