Samenstelling

Allergo- COMOD neussprayUrsapharm Benelux bv
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml
Per verstuiving 2,8 mg.
Natriumcromoglicaat NeussprayDiverse fabrikanten
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml, 30 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
PrevalinOmega Pharma Nederland
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Neusspray 'Extra sterk'
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Allergo- COMOD neussprayUrsapharm Benelux bv
(di-Na-zout)
Neusspray20 mg/ml15 ml
Per verstuiving 2,8 mg.
Natriumcromoglicaat NeussprayDiverse fabrikanten
(di-Na-zout)
Neusspray20 mg/ml15 ml, 30 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
(di-Na-zout)
Neusspray40 mg/ml10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
PrevalinOmega Pharma Nederland
(di-Na-zout)
Neusspray20 mg/ml15 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Neusspray 'Extra sterk'40 mg/ml15 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Cromoglicinezuur heeft geen plaats bij de acute behandeling van allergische rinitis, omdat een effect pas na een tot drie weken kan optreden. Voor de profylactische behandeling hebben de lokale corticosteroïden de voorkeur boven cromoglicinezuur op grond van de grotere effectiviteit en een minder frequente toediening. Cromoglicinezuur is slechts geindiceerd indien om veiligheidsreden niet gekozen wordt voor gebruik van lokale corticosteroiden of antihistaminica.

Aan de vergoeding van cromoglicinezuur (bij allergische rinitis) zijn voorwaarden verbonden, zie Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, Bijlage 2, horende bij de Regeling zorgverzekering achter punt 35.

Indicaties

Allergische rinitis.

Dosering

 • Allergische rinitis:

  Volwassenen en kinderen > 1 maand:

  Neusspray 20 mg/ml: 1 verstuiving in elk neusgat iedere 3-4 uur. Bij onvoldoende effect de neusspray met 40 mg/ml proberen: 1 verstuiving in elk neusgat iedere 6-8 uur.

Bijwerkingen

Soms: voorbijgaande prikkeling van het neusslijmvlies.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Redelijke ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap duidt niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.
Farmacologisch effect: Door de lage systemische blootstelling, zijn geen ongewenste effecten te verwachten bij de foetus.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onwaarschijnlijk.
Farmacologisch effect: Door de lage systemische blootstelling bij de moeder, zijn geen ongewenste effecten te verwachten bij de zuigeling.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het preparaat heeft een profylactisch effect en ononderbroken toepassing gedurende de periode van blootstelling aan het allergeen is noodzakelijk. Onderbreking van regelmatige toediening kan leiden tot terugkeer van de symptomen van rinitis.

Eigenschappen

Voorkomt het vrijkomen van ontstekingsmediatoren, zoals histamine, uit gesensibiliseerde mestcellen van het neusslijmvlies. De toepassing heeft een profylactisch effect. Werkingsduur: 3–4 uur (20 mg/ml) en 6–8 uur (40 mg/ml). Werking: binnen een week, soms pas na twee tot drie weken.

Kinetische gegevens

Resorptieca. 7 % door het neusslijmvlies.
Eliminatieonveranderd met de urine en feces.
T 1/2el ca.1 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd