Samenstelling

Allerg-AbakThea Pharma
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Zonder conserveermiddel
Allergo-COMOD oogdruppelsUrsapharm Benelux bv
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Zonder conserveermiddel
Natriumcromoglicaat oogdruppelsDiverse fabrikanten
(di-Na-zout)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride
Prevalin oogdruppelsOmega Pharma Nederland
Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Allerg-AbakThea Pharma
(di-Na-zout)
Oogdruppels (2%)20 mg/ml10 ml
Zonder conserveermiddel
Allergo-COMOD oogdruppelsUrsapharm Benelux bv
(di-Na-zout)
Oogdruppels (2%)20 mg/ml10 ml
Zonder conserveermiddel
Natriumcromoglicaat oogdruppelsDiverse fabrikanten
(di-Na-zout)
Oogdruppels (2%)20 mg/ml10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride
Prevalin oogdruppelsOmega Pharma Nederland
Oogdruppels (2%)20 mg/ml10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Cromonen zoals nedocromil en cromoglicinezuur hebben bij de profylactische behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis (SAC) een beperkte plaats vooral wanneer niet vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Wanneer bekend is dat SAC gepaard gaat met rinitis, kan gebruik worden gemaakt van een corticosteroïd neusdruppel/spray als prophylacticum. Oogdruppels met corticosteroïden moeten ten zeerste worden ontraden vanwege het maskeren van onderliggende infecties. Bij acute geïsoleerde seizoensgebonden allergische conjunctivitis zijn oogdruppels met antihistaminica het snelst effectief. Bij SAC als onderdeel van een atopisch syndroom kan meestal worden volstaan met behandeling van de rinitis met orale antihistaminica, waarbij vaak ook de conjunctivitis zal verdwijnen. Bij voortduren van de seizoensgebonden, en in de loop van het seizoen toenemende, allergische conjunctivitis kan het gebruik van cromonen wel enig effect sorteren. Bij de niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis (PAC) kunnen cromonen als prophylacticum werkzaam zijn. Verder wijst de Commissie er op dat de effectiviteit van cromonen bij andere vormen van allergische conjunctivitis, in onderzoek niet overtuigend is bewezen.

Aan de vergoeding van cromoglicinezuur (bij allergische conjunctivitis) zijn voorwaarden verbonden, zie Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, Bijlage 2, horende bij de Regeling zorgverzekering, achter punt 35.

Indicaties

Allergische conjunctivitis.

Dosering

 • Allergische conjunctivitis:

  Volwassenen en kinderen:

  Een tot twee druppels 2–6× per dag in ieder oog.

Continuïteit van de therapie gedurende de periode van blootstelling aan allergeen is belangrijk vanwege de profylactische werking. Bij onderbreken van de regelmatige toediening, kunnen de symptomen van conjunctivitis terugkeren.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): sensibilisatie zich uitend in zwelling, roodheid en/of jeuk van de conjunctivae en/of oogleden.

Zelden (0,01-0,1%): irritatie.

Zeer zelden (< 0,01%): acute chemische reactie van conjunctiva met zwellingen en oedeem van de conjunctiva bulbi.

Verder zijn gemeld: voorbijgaand prikkend gevoel, branderigheid, beschadiging van het cornea-epitheel (door benzalkoniumchloride indien te vaak toegediend).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Redelijke ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap duidt niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.
Farmacologisch effect: Door de verwaarloosbare systemische blootstelling na oculaire toediening, zijn geen ongewenste effecten te verwachten.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onwaarschijnlijk.
Farmacologisch effect: Door de verwaarloosbare systemische blootstelling na oculaire toediening, zijn geen ongewenste effecten te verwachten.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij patiënten met droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van de geconserveerde oogdruppels, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Draag alleen contactlenzen tijdens behandeling na overleg met de arts. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen.

Eigenschappen

Voorkomt het vrijkomen van overdrachtstoffen (met name histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen die verantwoordelijk zijn voor allergische reacties. Allerg-Abak en Allergo-COMOD bevatten beide een anti-microbieel doseersysteem en hebben na opening een houdbaarheid van 8 weken resp. 13 weken.

Kinetische gegevens

ResorptieNauwelijks.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd