Samenstelling

ArtelacBausch & Lomb
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,32%)
Sterkte
3,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: cetrimide. Bevat tevens: fosfaatbuffer.
Artelac EDOBausch & Lomb
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,32%)
Sterkte
3,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,5 ml, 0,6 ml
Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: fosfaatbufferauthor="Mastenbroek, drs. M.P." time="20160902T145447+0100".
Hypromellose MonofreeThea Pharma
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,3%)
Sterkte
3 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml
Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: boorzuur.
Hypromellose OogdruppelsDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,3%)
Sterkte
3 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
ArtelacBausch & Lomb
Oogdruppels (0,32%)3,2 mg/ml10 ml
Conserveermiddel: cetrimide. Bevat tevens: fosfaatbuffer.
Artelac EDOBausch & Lomb
Oogdruppels (0,32%)3,2 mg/ml0,5 ml, 0,6 ml
Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: fosfaatbufferauthor="Mastenbroek, drs. M.P." time="20160902T145447+0100".
Hypromellose MonofreeThea Pharma
Oogdruppels (0,3%)3 mg/ml0,4 ml
Conserveermiddel: geen. Bevat tevens: boorzuur.
Hypromellose OogdruppelsDiverse fabrikanten
Oogdruppels (0,3%)3 mg/ml10 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Hypromellose kan bij aandoeningen met verminderde traansecretie worden voorgeschreven.

Het gebruik van de conserveermiddelvrije preparaten dient te worden beperkt tot de (poli)kliniek of gebleken overgevoeligheid voor het conserveermiddel.

Aan de vergoeding van hypromellose (bij oogaandoening) zijn voorwaarden verbonden, zie Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, Bijlage 2, horende bij de Regeling zorgverzekering, achter punt 35.

Indicaties

 • Verminderde traanproductie.
 • Ter bescherming en als adjuvans bij (dreigende) keratoconjunctivitis sicca bij het Sjögren-syndroom.
 • (Dreigende) uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van de oogleden of perifere zenuwverlamming, waardoor het oog niet kan worden gesloten.

Dosering

 • Verminderde traanproductie en (dreigende) uitdroging van het hoornvlies:

  Hypromellose oogdruppels en hypromellose monofree: individueel doseren. Gewoonlijk zo nodig 1 druppel elk uur (of minder frequent); bij warm en droog weer eventueel 1 druppel elk kwartier.

  Volwassenen en kinderen > 12 maanden:

  Artelac (EDO): individueel doseren. Gewoonlijk 1 druppel 3–5× per dag, zo nodig vaker.

Artelac EDO en hypromellose monofree bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijftien minuten. De andere oogdruppels eerst en hypromellose oogdruppels als laatste toedienen. Indien oogzalven worden gebruikt dan deze als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): lokale reacties zoals branderig gevoel, irritatie, jeuk en pijn in het oog, tranend oog, gevoel van een vreemd lichaam, conjunctivale hyperemie, gezwollen oogleden, kleverige oogleden. Wazig zien, gevoeligheid voor verblindend licht. Systemische overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk. Verminderd reukvermogen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van hypromellose oogdruppels en andere oogdruppels kan de werking van laatstgenoemde middelen versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Hypromellose wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee.
Farmacologisch effect: Hypromellose wordt niet geabsorbeerd bij de moeder, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Als irritatie, pijn, roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken. Druppels met conserveermiddel kunnen irritatie (branderig gevoel, roodheid, gevoel van vreemd voorwerp in het oog) veroorzaken en het epitheel van de cornea beschadigen, vooral bij frequent of langdurig gebruik. Draag alleen contactlenzen na overleg met de oogarts. Artelac oogdruppels bevatten het conserveermiddel cetrimide, dit kan zachte contactlenzen verkleuren: vóór toediening zachte contactlenzen uitnemen; deze kunnen ca. 15 min na druppelen weer worden ingezet. Draag geen zachte contactlenzen indien de oogdruppels met benzalkoniumchloride meer dan driemaal per dag worden gebruikt vanwege stapeling van benzalkoniumchloride in zachte contactlenzen, contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen van deze druppels indoen.

Eigenschappen

Zorgt voor een gereduceerde oppervlaktespanning en een verhoogde viscositeit van het traanvocht. Hecht zich goed vast aan de cornea en conjunctiva, waardoor een stabiele traanfilm ontstaat welke de cornea beschermt tegen uitdroging en beschadiging van de epitheelcellen.

Kinetische gegevens

OverigBij oculair gebruik van hypromellose vindt geen systemische absorptie plaats.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd