Samenstelling

AltriabakThea Pharma
(als waterstoffumaraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml
Zonder conserveermiddel.
Ketotifen OogdruppelsDiverse fabrikanten
(als waterstoffumaraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Unidose'
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml
Zonder conserveermiddel.
ZaditenThea Pharma
(als waterstoffumaraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
(als waterstoffumaraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels 'Unidose'
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,4 ml
Zonder conserveermiddel.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AltriabakThea Pharma
(als waterstoffumaraat)
Oogdruppels (0,025%)0,25 mg/ml5 ml
Zonder conserveermiddel.
Ketotifen OogdruppelsDiverse fabrikanten
(als waterstoffumaraat)
Oogdruppels 'Unidose'0,25 mg/ml0,4 ml
Zonder conserveermiddel.
ZaditenThea Pharma
(als waterstoffumaraat)
Oogdruppels (0,025%)0,25 mg/ml5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Oogdruppels 'Unidose'0,25 mg/ml0,4 ml
Zonder conserveermiddel.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Allergische conjunctivitis treedt gewoonlijk op als onderdeel van een allergisch syndroom. Bij samengaan van allergische rinitis en conjunctivitis kan men als regel volstaan met behandeling van de rinitis, omdat dan meestal ook de conjunctivitis verdwijnt. Indien acute symptoombehandeling nodig is, kunnen oogdruppels met antihistaminica worden gebruikt. Ketotifen heeft geen specifiek voordeel boven deze middelen, maar is wel duurder.

Indicaties

Symptomatische behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis.

Dosering

 • Seizoensgebonden allergische conjunctivitis:

  Volwassenen en kinderen ≥ 3 jaar:

  1 druppel 2×/dag in de conjunctivale zak.

De 'Unidose' oogdruppels zijn voor eenmalig gebruik.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels en oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (pijn en irritatie), keratitis punctata, erosies van het hoornvliesepitheel.

Soms (0,1–1%): wazig zien, droge ogen, fotofobie, conjunctivitis, conjunctivale bloeding.

Verder zijn gemeld: lokale overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en oedeem aan het ooglid, oogzwelling, contacteczeem.

Systemisch: Soms (0,1-1%): hoofdpijn. Slaperigheid. Droge mond. Overgevoeligheid, huiduitslag, eczeem, urticaria.

Verder zijn gemeld: exacerbatie van bestaande allergische aandoeningen zoals astma en eczeem. Zwelling en oedeem van het gelaat.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in hoge orale doses geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Vanwege de geringe resorptie van de kleine hoeveelheden ketotifen bij gebruik van de oogdruppels, zijn nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Farmacologisch effect: Het is niet waarschijnlijk dat toepassing van de oogdruppels bij de moeder aanleiding geeft tot detecteerbare hoeveelheden ketotifen in de moedermelk.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij toediening van de oogdruppels met benzalkoniumchloride bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren. Bij toediening van de oogdruppels met benzalkoniumchloride eerst contactlenzen verwijderen en pas 15 minuten na indruppelen weer indoen.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Eigenschappen

Antihistaminicum (selectieve histamine H1-receptor antagonist) met sederende en zeer zwak anticholinerge werking. In vitro is een stabiliserende werking op de mestcellen aangetoond.

Kinetische gegevens

ResorptieGering; er worden doorgaans geen meetbare plasmaspiegels van ketotifen gevonden na gebruik van de oogdruppels.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd