Samenstelling

Acid A VitPierre Fabre Benelux
Toedieningsvorm
Crème (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/g
Verpakkingsvorm
20 g
Conserveermiddel: benzoëzuur
Tretinoïne Crème/Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Crème (0,02%)
Sterkte
0,2 mg/g
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Crème (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/g
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens geketoneerde alcohol. Basis: cetomacrogolcrème. Conserveermiddel: sorbinezuur. (Cremor tretinoini FNA).
Toedieningsvorm
Oplossing (0,02%)
Sterkte
0,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml
Toedieningsvorm
Oplossing (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
300 ml
Toedieningsvorm
Oplossing (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
300 ml
Basis: geketoneerde alcohol 95% v/v en propyleenglycol. (Solutio tretinoini FNA).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Acid A VitPierre Fabre Benelux
Crème (0,05%)0,5 mg/g20 g
Conserveermiddel: benzoëzuur
Tretinoïne Crème/Oplossing FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Crème (0,02%)0,2 mg/g-
Crème (0,05%)0,5 mg/g-
Bevat tevens geketoneerde alcohol. Basis: cetomacrogolcrème. Conserveermiddel: sorbinezuur. (Cremor tretinoini FNA).
Oplossing (0,02%)0,2 mg/ml100 ml
Oplossing (0,05%)0,5 mg/ml300 ml
Oplossing (0,1%)1 mg/ml300 ml
Basis: geketoneerde alcohol 95% v/v en propyleenglycol. (Solutio tretinoini FNA).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Acne vulgaris wordt behandeld met een lokale therapie, die bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een systemische behandeling. Benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde komen als eerste in aanmerking. Als deze middelen niet goed worden verdragen of onvoldoende effectief zijn, overweeg dan het gebruik van een lokaal – en bij ernstige ontstekingsverschijnselen een systemisch – antibioticum.

Indicaties

Acne vulgaris.

Dosering

 • Acne vulgaris:

  Begindosering: eenmaal per dag bij voorkeur 's avonds of, afhankelijk van de individuele gevoeligheid van de huid of het optreden van bijwerkingen eenmaal per 2–3 dagen een dunne laag crème aanbrengen op de te behandelen laesies. Na enkele weken de toedieningsfrequentie aanpassen om een matige irritatie te behouden. Na gebruik direct de handen wassen. De standaardconcentratie is 0,05%, indien dit teveel irriteert kan de 0,02%-concentratie worden gebruikt. Op een schone, droge huid toepassen. De behandeling progressief staken.

Bijwerkingen

Voorbijgaande irritatie van de huid (branderigheid, warmtegevoel, droge huid). Erytheem en schilfering van de huid.

Soms oedeem, verhoogde overgevoeligheid voor zonlicht, blaasjes- en korstvorming van de huid. Tijdelijke hyper- of hypopigmentatie van de huid kan optreden.

Zelden overgevoeligheidsreacties.

Interacties

Gelijktijdige toepassing van andere lokale middelen bij acne of van cosmetica en zeep met sterk uitdrogend effect kan de huidirritatie verergeren.

Zwangerschap

De klinische ervaring met cutaan gebruik van tretinoïne tijdens de zwangerschap is beperkt. Op grond van de farmacologische werking is schadelijkheid bij gebruik tijdens de zwangerschap mogelijk; systemisch gebruik van retinoïden kan aangeboren misvormingen veroorzaken. Niet toepassen tijdens zwangerschap of bij vruchtbare vrouwen, tenzij deze effectieve anticonceptie toepassen tot minstens een maand na het staken van de behandeling.

Lactatie

Vanwege gebrek aan gegevens eveneens niet toepassen tijdens periode van borstvoeding.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met ogen, lippen, slijmvliezen, beschadigde of eczemateuze huid vermijden. Blootstelling aan zonlicht of andere UV-bronnen zoveel mogelijk vermijden; indien dit niet mogelijk is de behandelde huidgedeeltes beschermen met kleding of zonnebrandcrème. Niet gebruiken bij patiënten met zonnebrand. Tijdens de eerste weken van behandeling kan de acne verergeren; deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard. Verbetering treedt in het algemeen na 3–4 weken op, een maximaal effect wordt vaak pas na 3–4 maanden bereikt. Na beëindiging van de behandeling kan de acne weer regelmatig terugkomen. Benzoylperoxide en tretinoïne niet gelijktijdig toepassen. Eventueel kan wèl tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's ochtends worden toegepast.

Eigenschappen

Tretinoïne (vitamine A-zuur) is een derivaat van vitamine A. De werking berust waarschijnlijk op het veroorzaken van ontstekingsachtige veranderingen in de epidermis en het follikelepitheel waardoor versnelde productie van hoorncellen ontstaat, die tevens een minder sterke binding met elkaar hebben. Hierdoor worden deze cellen makkelijker via de follikelopening afgestoten en wordt de vorming van comedonen voorkomen. Ook bij reeds bestaande comedonen wordt de onderlinge binding van de hoorncellen verzwakt, waardoor ze kunnen worden afgestoten. De werking is het sterkst in de oplossing.

Kinetische gegevens

Resorptienauwelijks door de intacte huid.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd