Samenstelling

AzaronOmega Pharma Nederland
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Crème (2%)
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Stift 'Stick', 2%)
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
5,75 g
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AzaronOmega Pharma Nederland
(hydrochloride)
Crème (2%)20 mg/g10 g
Stift 'Stick', 2%)20 mg/g5,75 g
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Uitwendige toepassing van antihistaminica is niet aangewezen. De Commissie adviseert op farmacotherapeutische gronden toedieningsvormen voor lokaal gebruik van tripelennamine niet voor te schrijven.

Indicaties

Jeuk en pijn bij insectensteken en kwallenbeten.

Dosering

 • Aangedane huid met stift inwrijven; zo nodig herhalen.

Bijwerkingen

Lichte irritatie en allergische reacties, meestal van contactallergische aard.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.

Contra-indicaties

Acute vesiculaire en exsudatieve dermatosen. Overgevoeligheid voor ethyleendiaminederivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Lokaal toegepaste antihistaminica hebben een sterk sensibiliserend vermogen. Bij een gebleken allergie voor tripelennamine of ethyleendiaminederivaten kunnen o.a. ook middelen als aminofylline, hydroxyzine en andere van ethyleendiamine afgeleide antihistaminica niet meer worden toegepast. Alleen gebruiken op aandoeningen van kleine omvang.

Eigenschappen

Tripelennamine is een antihistaminicum dat bij toepassing op de huid een lokaal anesthetisch effect heeft, waardoor symptomen van lokale allergische reacties (jeuk, pijn) kunnen worden bestreden.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd