Geneesmiddelenoverzicht dimethylfumaraat

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Meer informatie over multipele sclerose. Meer informatie over psoriasis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

dimethylfumaraat

Werking

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme bij multipele sclerose (MS) is niet volledig bekend. Waarschijnlijk spelen een rol:

 • activatie van de transcriptiefactor Nrf2 ('nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2');
 • opwaartse regulering van Nrf2-afhankelijke antioxiderende genen;
 • anti-inflammatoire en immunomodulerende eigenschappen. In reactie op inflammatoire stimuli is er minder immuuncelactivering en minder afgifte van pro-inflammatoire cytokinen.

Bij psoriasis is de werking van dimethylfumaraat en zijn biologisch actieve metaboliet monomethylfumaraat gebaseerd op:

 • remming van de NF-κB (nucleaire factor kappa B) gemedieerde transcriptie van pro-inflammatoire cytokinen (tumor necrosis factor-alfa (TNF-a), interleukine 8 (IL-8)) en adhesiemoleculen zoals E-selectine, ICAM-1, en VCAM-1; het vermoedelijke achterliggende mechanisme is dat door interactie met glutathion de hoeveelheid intracellulair glutathion vermindert.
 • remming van de rijping van dendritische cellen, die een belangrijke rol spelen bij initiatie en onderhoud van immunologische ontstekingsreacties.
 • remming van de proliferatie van T-helper-cellen en stimulatie verschuiving van Th1- en Th17 naar Th2-type response.
 • inductie van apoptose, met name in geactiveerde T-cellen.
 • remming van de groei van humane keratinocyten.

Effect

Bij 'relapsing remitting' multipele sclerose (RRMS):

 • vermindert de frequentie van de exacerbaties;
 • vermindert op de korte termijn de invaliditeitsprogressie;
 • vermindert het aantal actieve laesies in het hersenweefsel op een MRI-scan.

Bij psoriasis:

 • onderdrukking van inflammatoire reacties van de huid;
 • afname van versterkte huidschilfering.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

dimethylfumaraat vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties