Geneesmiddelenoverzicht diuretica, kaliumsparende

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

diuretica, kaliumsparende

Werking

Werkingsmechanisme

Kaliumsparende diuretica:

  • blokkeren de natriumkanalen in de corticale verzamelbuis. Hierdoor remmen zij het actieve Na+-K+(NH4+)-2Cl--cotransport, zonder tussenkomst van aldosteron (triamtereen) en via blokkade van de aldosteronreceptor (eplerenon, spironolacton). Het gevolg is een remming van de uitwisseling van natriumionen in tubulusvloeistof tegen kalium- en waterstofionen uit de cellen van de corticale verzamelbuis.

Effect

  • daling van de bloeddruk;
  • kaliumsparend effect;
  • gering diuretisch effect met lichte vermindering van oedeem.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • hyperkaliëmie;
  • (orthostatische) hypotensie.

Spironolacton kan bij mannen gynaecomastie, erectiele disfunctie en verminderd libido veroorzaken, bij vrouwen pijnlijke borsten en menstruatiestoornissen. Bij eplerenon lijken deze bijwerkingen minder vaak voor te komen [1].

Meer informatie

Vanwege de kans op het optreden van levensbedreigende hyperkaliëmie, zijn deze middelen gecontra-indiceerd bij een serumkaliumconcentratie > 5 mmol/l bij start van de behandeling, maar ook bij combinatie met andere middelen die de kaliumspiegel kunnen verhogen (zoals kaliumzouten en andere kaliumsparende diuretica). Vanwege deze reden worden middelen die het plasmakalium verlagen (zoals thiazide-diuretica) soms gecombineerd met een kaliumsparend diureticum [1].

Literatuur:

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

diuretica, kaliumsparende vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.