Geneesmiddelenoverzicht HBV nucleoside reverse-transcriptaseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over hepatitis B. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

HBV nucleoside reverse-transcriptaseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

HBV nucleoside reverse-transcriptaseremmers:

 • remmen HBV-polymerase – na intracellulaire omzetting in een di- of trifosfaat – en blokkeren de verlenging van de virale DNA-keten. Hierdoor wordt de virale replicatie geremd.

Effect

Bij HBV-infectie:

 • vermindering van de virusconcentratie (HBV-DNA);
 • verbetering van de leverconditie.

Meer informatie

Emtricitabine, lamivudine en tenofovirdisoproxil zijn – na intracellulaire omzetting in een di- of trifosfaat – óók remmers van het HBV-reverse-transcriptase enzym. Echter, omdat deze middelen óók het HIV-reverse-transcriptase remmen staan ze in de groep HIV-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers ingedeeld.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • huidreacties (emtricitabine, entecavir, lamivudine, tenofovir;
 • spierpijn, meestal asymptomatische stijging CK-waarde, myopathie (tenofovirdisoproxil, emtricitabine en lamivudine) 1;
 • maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, buikpijn en diarree.

Minder frequent

 • acute exacerbatie van hepatitis na het staken van de behandeling (entecavir, lamivudine, tenofovir);
 • verhoging serumcreatinine en/of vermindering van de nierfunctie (tenofovirdisoproxil). Nefrotoxiciteit met tubulaire disfunctie zich uitend in uremie, hypofosfatemie, acidose, glucosurie en proteïnurie (meestal reversibel).

geneesmiddel

maag-darmklachten

verminderde nierfunctie

huidreacties

spiertoxiciteit

emtricitabine

+++

++

CK

entecavir

++

+

lamivudine

++

++

tenofoviralafenamide

++

++

tenofovirdisoproxil

+++

+

+++

+

Vergroot tabel
 • De frequentie van de incidentie van een bepaalde bijwerking is gebaseerd op de geneesmiddelteksten (en daarmee op de productinformatie van de fabrikanten).
 • +++ = zeer vaak (> 10%);
 • ++ = vaak (1-10%);
 • + = soms (0,1-1%);
 • ? = frequentie niet goed bekend/wel beschreven/casuïstiek;
 • CK = alleen stijging van de creatinekinase(CK)-waarde.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

HBV nucleoside reverse-transcriptaseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen