Geneesmiddelenoverzicht interleukine antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

interleukine antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

Een interleukine-antagonist bindt aan een specifieke interleukinereceptor en remt de biologische activiteit van de betreffende interleukine.

 • anakinra: is gericht tegen IL-1α en IL-1β;
 • basiliximab: is gericht tegen IL-2;
 • brodalumab: is gericht tegen IL-17A;
 • canakinumab: is gericht tegen IL-1β;
 • dupilumab is gericht tegen IL-4 en IL-13;
 • guselkumab is gericht tegen IL-23;
 • ixekizumab: is gericht tegen IL-17A;
 • risankizumab is gericht tegen IL-23;
 • sarilumab is gericht tegen IL-6Rα;
 • secukinumab: is gericht tegen IL-17A;
 • siltuximab: is gericht tegen IL-6;
 • tildrakizumab is gericht tegen IL-23;
 • tocilizumab: is gericht tegen IL-6;
 • tralokinumab is gericht tegen IL-13;
 • ustekinumab: is gericht tegen IL-12 en IL-23.

Effect

remt het ontstekingsproces.

Bij jicht:

 • vermindert de verschijnselen van acute ontsteking.

Bij psoriasis:

 • vermindert erytheem, verharding en schilfering in laesies van plaque-psoriasis.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • meer kans op infectie (o.a. van de bovenste luchtwegen, urinewegen en virale infectie) of (re)activatie latente infectie;
 • maag-darmklachten zoals buikpijn, diarree.

Minder frequent:

 • ernstige overgevoeligheidsreacties zoals anafylaxie en angio-oedeem. Soms pas na enkele dagen of weken (late reactie).

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

interleukine antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties