Geneesmiddelenoverzicht interleukine antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

interleukine antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

Een interleukine-antagonist bindt aan een specifieke interleukinereceptor en remt de biologische activiteit van de betreffende interleukine.

 • anakinra: is gericht tegen IL-1α en IL-1β;
 • basiliximab: is gericht tegen IL-2;
 • brodalumab: is gericht tegen IL-17A;
 • canakinumab: is gericht tegen IL-1β;
 • dupilumab is gericht tegen IL-4 en IL-13;
 • guselkumab is gericht tegen IL-23;
 • ixekizumab: is gericht tegen IL-17A;
 • sarilumab is gericht tegen IL-6Rα;
 • secukinumab: is gericht tegen IL-17A;
 • siltuximab: is gericht tegen IL-6;
 • tocilizumab: is gericht tegen IL-6;
 • ustekinumab: is gericht tegen IL-12 en IL-23.

Effect

remt het ontstekingsproces.

Bij jicht:

 • vermindert de verschijnselen van acute ontsteking.

Bij psoriasis:

 • vermindert erytheem, verharding en schilfering in laesies van plaque-psoriasis.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • meer kans op infectie (o.a. van de bovenste luchtwegen, urinewegen en virale infectie) of (re)activatie latente infectie;
 • maag-darmklachten zoals buikpijn, diarree.

Minder frequent:

 • ernstige overgevoeligheidsreacties zoals anafylaxie en angio-oedeem. Soms pas na enkele dagen of weken (late reactie).

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

interleukine antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.