Geneesmiddelenoverzicht NS5A-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over hepatitis C. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

NS5A-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

Er zijn meer NS5A-remmers (elbasvir, pibrentasvir, ledipasvir, ombitasvir en velpatasvir), maar omdat deze stoffen in Nederland alleen voorkomen binnen combinatiepreparaten, zijn die ingedeeld in de groep NS5A-remmers, combinatiepreparaten.

NS5A-remmers:

  • remmen direct het niet-structureel eiwit 5A (NS5A), een multifunctioneel eiwit dat een essentieel onderdeel is van het hepatitis C-virus (HCV)-replicatiecomplex. Dit resulteert in het stopzetten van virale RNA-replicatie en van de vorming van HCV-virions.

Effect

  • in combinatie met andere directwerkende antivirale middelen: klaring van een chronische hepatitis C-virusinfectie.

Meer informatie

De NS5A-remmers zijn net als de HCV-polymeraseremmers directwerkende antivirale middelen (DAA's), die zijn gericht tegen diverse plekken van HCV-niet-structurele (NS)-eiwitten. Door combinatie van antivirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het hepatitis C-virus in meerdere fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit resulteert in een aanhoudend hoge virale respons.

Typerende bijwerkingen

Deze 'groep' bestaat uit één geneesmiddel, en hoewel de groep NS5A-remmers in feite groter is, zitten de andere NS5A-remmers altijd in een combinatie, zodat hier geen typerende bijwerkingen kunnen worden vermeld. Zie voor de bijwerkingen van daclatasvir de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

NS5A-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.