Geneesmiddelenoverzicht parasympathicolyticum met bèta2-sympathicomimeticum

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

parasympathicolyticum met bèta2-sympathicomimeticum

Werking

Zie voor de werking van beclometason corticosteroïden, inhalatie.

Werkingsmechanisme

  • Inhalatieparasympathicolytica remmen de werking van acetylcholine door competitieve blokkade van de muscarinereceptoren. In de luchtwegen leidt dit tot relaxatie van gladde spieren.
  • β2-sympathicomimetica stimuleren selectief de β2-receptoren van het sympathisch zenuwstelsel in de luchtwegen, waardoor het bronchiale gladde spierweefsel relaxeert.

Effect

  • bronchusverwijding

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie voor de bijwerkingen van onderstaande middelen de betreffende geneesmiddelteksten:

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

parasympathicolyticum met bèta2-sympathicomimeticum vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.