Geneesmiddelenoverzicht statine met fibrinezuurderivaat

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

statine met fibrinezuurderivaat

Werking

Werkingsmechanisme

Statinen (pravastatine), ook wel HMG-CoA-reductaseremmers genoemd, remmen:

  • competitief het enzym HMG-CoA-reductase, dat een essentiële rol speelt bij de biosynthese van cholesterol in de lever. Hierdoor neemt o.a. het aantal LDL-receptoren in de lever toe; dit bevordert de LDL-opname uit het bloed.

Fibrinezuurderivaten (fenofibraat) voeren hun werking uit waarschijnlijk via de volgende mechanismen:

  • stimulatie van de vetzurenoxidatie door binding aan PPAR-α ('peroxisome proliferator-activated receptor α');
  • toename van de lipoproteïnelipasesynthese. Hierdoor neemt de klaring van triglyceridenrijke lipoproteïnen toe en daalt de productie van VLDL-triglyceride;
  • remming van de apoC-III vorming. Hierdoor neemt de klaring van VLDL toe;
  • stimulatie van apoA-I en apoA-II via PPAR-α. Hierdoor neemt de HDL-concentratie toe.

Effect

  • daling van het LDL;
  • daling van het totaal cholesterol;
  • daling van het het VLDL en triglyceriden gehalte;
  • stijging van het HDL-cholesterol.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

statine met fibrinezuurderivaat vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties