Geneesmiddelenoverzicht trombolytica

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

trombolytica

Werking

Werkingsmechanisme

Trombolytica:

  • activeren het natuurlijke mechanisme van het lichaam om stolsels op te lossen door de omzetting van plasminogeen in plasmine te bevorderen. Plasmine breekt het fibrinenetwerk in de trombus af.

Effect

  • oplossen van de gevormde trombus of embolie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • bloedingen;
  • hypotensie, voorbijgaand.

Minder frequent

  • trombo-embolische complicaties;
  • reperfusie aritmieën.

Meer informatie

De belangrijkste bijwerkingen van trombolytica zijn bloedingen. Deze bloedingen worden veroorzaakt doordat trombolytica niet alleen de gevormde trombi oplossen, maar ook fibrine op de plaats van een wond. Bloedingen bij trombolytica blijven meestal beperkt tot de punctieplaats, maar ook bloedingen in het maag-darmstelsel, het nasofaryngeale gebied en het urogenitale stelsel komen soms voor. Intracraniële bloedingen zijn zeldzaam, maar vormen een belangrijk risico; ze hebben vaak een fataal of ernstig invaliderend beloop. Risicofactoren zijn een leeftijd > 65 jaar, vrouwelijk geslacht, negroïde ras, hypertensie bij opname en een eerder doorgemaakt CVA.

Voorbijgaande hypotensie is bij alle trombolytica beschreven. Een door plasmine veroorzaakte stijging van bradykinine speelt hierbij waarschijnlijk een rol. De hypotensie ontstaat kort na aanvang van de therapie en kan gepaard gaan met bradycardie, overmatig blozen en angst. Hypotensie kan bij toepassing bij een myocardinfarct een gevolg zijn van het infarct zelf, of een reactie zijn op de door trombolyse geïnduceerde reperfusie. Dit geldt ook voor reperfusie aritmieën, die eveneens bij toepassing van trombolytica worden gezien. Voorbijgaande ventriculaire tachycardie komt hierbij het vaakst voor.

Trombo-embolische complicaties, zoals een longembolie, kunnen het gevolg zijn van de afbraak van een trombus tijdens trombolyse.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

trombolytica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen