Kostenoverzicht bètablokkers, systemisch bij coronairlijden

ATENOLOL

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
GENERIEK, TABLET 100 mg 75 mg 0,05 0,35 1,50 9,10

€ 0,05 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 25 mg 75 mg 0,18 1,26 5,40 32,76

€ 0,18 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 50 mg 75 mg 0,12 0,84 3,60 21,84

€ 0,12 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOPROLOL

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
GENERIEK, TABLET 100 mg 0,15 g 0,10 0,70 3,00 18,20

€ 0,10 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 100 mg 0,15 g 0,13 0,91 3,90 23,66

€ 0,13 vergoed € 0,00 bijbetalen

SELOKEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 100 mg 0,15 g 0,44 3,08 13,20 80,08

€ 0,44 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200 mg 0,15 g 0,10 0,70 3,00 18,20

€ 0,10 vergoed € 0,00 bijbetalen

SELOKEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200 mg 0,15 g 0,22 1,54 6,60 40,04

€ 0,22 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 25 mg 0,15 g 0,47 3,29 14,10 85,54

€ 0,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

SELOKEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 25 mg 0,15 g 0,70 4,90 21,00 127,40

€ 0,70 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 50 mg 0,15 g 0,14 0,98 4,20 25,48

€ 0,14 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50 mg 0,15 g 0,24 1,68 7,20 43,68

€ 0,24 vergoed € 0,00 bijbetalen

SELOKEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50 mg 0,15 g 0,44 3,08 13,20 80,08

€ 0,44 vergoed € 0,00 bijbetalen

parenteralia

METOPROLOL

Gemiddelde prijs per 1 ampul
SELOKEEN, 5 ml INJECTIEVLOEISTOF 1 mg/ml 1,77

€ 1,77 vergoed € 0,00 bijbetalen