alfa-tocoferol

Samenstelling

Vitamine E (acetaat) XGVSOTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
50 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

alfa-tocoferol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het indicatiegebied voor alfa-tocoferol is zeer beperkt. Bij de vermelde indicaties kan alfa-tocoferol worden voorgeschreven.

Indicaties

Preventie en behandeling van vitamine E-deficiëntie bij gestoorde vetvertering en vetresorptie, zoals optreedt bij:

  • chronische cholestase;
  • cystische fibrose;
  • a-bètalipoproteïnemie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie en behandeling van vitamine E-deficiëntie:

Volwassenen:

100–200 mg/dag, mede afhankelijk van het gehalte aan onverzadigde vetzuren in het dieet. 1 mg dl-alfa-tocoferolacetaat = 1 IE.

Bijwerkingen

Bij hoge doseringen misselijkheid, braken, fertiliteitsstoornissen, visusstoornissen, vermoeidheid, zwakte, longembolie, hypertensie, trombose, hoofdpijn, tromboflebitis, gynaecomastie, borsttumoren. Veranderingen in schildklier- en geslachtshormonen, en in immuunrespons en vetspectrum.

Interacties

De werking van orale anticoagulantia kan worden versterkt.

Zwangerschap

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Advies: Tocoferolacetaat kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij hypertensie, trombo-embolische aandoeningen en tromboflebitis in de voorgeschiedenis.

Chronische overdosering kan diabetes mellitus en angina pectoris verergeren.

Controleer bij vitamine K-deficiënte patiënten extra de INR.

Controleer, zeker bij kinderen, regelmatig de vitamine E-plasmaspiegel.

Bij ernstige stoornissen in de vetabsorptie is intramusculaire toediening van een vitamine E-product noodzakelijk.

Overdosering

Symptomen
creatinurie, verlaagde trombocytenaggregatie, leververgroting, slechte wondgenezing. Bij langdurig gebruik van hoge doses: maag-darmstoornissen, tromboflebitis, longembolie, hypertensie, extreme vermoeidheid, gynaecomastie, nierinsufficiëntie, vaginale bloeding, hoofdpijn, hypoglykemie, stomatitis, urticaria en visusstoornissen. Bij kinderen bestaat bij relatief hoge serumconcentraties een risico van bacteriële sepsis en necrotiserende enterocolitis.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met alfa-tocoferol (vitamine E) contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Alfa-tocoferol (vitamine E) is een vetoplosbare antioxidant. Het gaat de peroxidatie van meervoudig onverzadigde vetzuren tegen en heeft hierdoor waarschijnlijk een stabiliserende werking op vetzuren in de celmembraan. Deficiëntieverschijnselen komen vooral bij kinderen voor en zijn neurologisch van aard.

Kinetische gegevens

Resorptiewisselend, na hydrolyse m.b.v. vetten en gal. Transport via chylomicronen. Binding aan bèta-lipoproteïnen in het bloed. Opslag in vetweefsel.
Metaboliseringin de lever.
Eliminatievnl. via de gal (75%) met de feces. Vitamine E doorloopt een enterohepatische kringloop.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

alfa-tocoferol hoort bij de groep vitamine e-groep.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links