aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Regla-pH (coprecipitaat) XGVS OTC Pierre Fabre Benelux

Toedieningsvorm
Kauwtablet
Sterkte
450 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar een combinatie van algeldraat met magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar famotidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Voor de behandeling van een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H2-receptorantagonisten en antacida. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang.

Voor de behandeling van maagklachten als gevolg van NSAID-gebruik komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking. De behandeling van maagklachten als gevolg van andere medicatie bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer.

Indicaties

  • Klachten veroorzaakt door hyperaciditeit;
  • Reflux-oesofagitis;
  • Adjuvans bij de behandeling van een ulcus pepticum;
  • (Hemorragische) gastritis;
  • Preventie van stress-ulcera.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Maagklachten

Volwassenen en kinderen

1–2 tabletten fijnkauwen 1 uur na de maaltijd en bij het slapen gaan, zo nodig nogmaals 1–2 tabletten tussen de maaltijden.

Bijwerkingen

De antacida zijn in een zodanige verhouding met elkaar gemengd dat de obstiperende bijwerking van de aluminiumverbinding wordt tegengegaan door de laxerende bijwerking van de magnesiumverbinding.

Misselijkheid en braken kunnen optreden.

Chronisch gebruik – vooral in combinatie met fosfaatarm dieet – kan, door vorming van onoplosbaar aluminiumfosfaat in de darm, hypofosfatemie en hypercalciurie veroorzaken met kans op osteomalacie en nierstenen. Bij langdurig gebruik van hoge doses kan, vooral bij ernstige nierfunctiestoornissen, encefalopathie optreden; ook kan hypermagnesiëmie met als mogelijke symptomen sedatie, spierzwakte, hypotensie, bradycardie en coma ontstaan.

Interacties

Gelijktijdige inname met onder andere tetracyclinen, digoxine, ijzer, isoniazide of ciprofloxacine kan de resorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen; bij gelijktijdig gebruik deze middelen twee uur na elkaar innemen. Door verhoging van de pH van de urine kan de plasmaspiegel van kinidine stijgen via toegenomen tubulaire resorptie.

Zwangerschap

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Overig: Vermijd langdurig gebruik en gebruik in hoge doseringen.

Lactatie

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Overig: Vermijd langdurig gebruik en gebruik in hoge doseringen.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornis;
  • hypofosfatemie.

Waarschuwingen en voorzorgen

In verband met de bijwerkingen langdurig gebruik vermijden. Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren. Hypofosfatemie kan worden voorkomen door gebruik van extra melk.

Eigenschappen

Algeldraat en de magnesiumzouten samen hebben een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Door de stijging van de pH neemt de proteolytische werking van pepsine af.

Kinetische gegevens

Resorptie gering (aluminium en magnesium).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links