calciumgluconaat/​chloorhexidine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Calciumgluconaat FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Hydrogel

Bevat per g hydrogel: calciumgluconaat 25 mg, chloorhexidine(digluconaat) 5 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumgluconaat/​chloorhexidine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Calciumgluconaat/chloorhexidine kan worden toegepast als antidotum na blootstelling van de huid aan fluorwaterstofzuur, zie voor meer informatie het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Indicaties

  • Als antidotum na blootstelling van de huid aan fluorwaterstofzuur (waterstoffluoride, HF).

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Door fluorwaterstofzuur aangedane huid:

Het aangedane huidgedeelte eerst maximaal 5 minuten spoelen met veel lauw stromend water, daarna zo snel mogelijk de gel met een spatel aanbrengen in een laag van ca. 5 mm. Smeer de gel ook onder en op de nagels als de handen zijn aangedaan. Na 2 minuten de laag wegwassen en een nieuwe laag van 5 mm aanbrengen. Dit herhalen tot de pijn wegtrekt en de laatste laag laten indrogen; daarna 4–6× per dag aanbrengen gedurende 3–4 dagen.

Toediening: als de handen zijn aangetast, vul latex handschoenen met de gel om te dragen.

Bijwerkingen

Zelden: allergische en/of overgevoeligheidsreacties met huiduitslag, urticaria, jeuk en erytheem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Calciumzouten passeren de placenta.

Teratogenese: Met systemische toepassing van calciumgluconaat is ruime ervaring zonder nadelige gevolgen voor het kind; de gel wordt hierom ook veilig geacht.

Farmacologisch effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks door de huid opgenomen.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Calciumzouten gaan in geringe mate over in de moedermelk.

Farmacologisch effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks door de huid opgenomen. Ruime ervaring laat geen nadelige effecten voor de zuigeling zien.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Eigenschappen

Calciumgluconaat bindt het giftige fluorwaterstofzuur tot onoplosbaar calciumfluoride, waardoor penetratie van fluorwaterstofzuur door de huid wordt voorkomen. De vrijkomende waterstofionen worden gebonden tot niet-toxisch zwak zuur gluconzuur. Chloorhexidine is toegevoegd als conserveermiddel.

Groepsinformatie

calciumgluconaat/chloorhexidine hoort bij de groep antidota, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links