Samenstelling

Aprokam (als Na-zout) Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof.
Sterkte
50 mg

Bevat na reconstitutie met 5 ml oplosmiddel 10 mg/ml.

Ximaract (als Na-zout) Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof.
Sterkte
50 mg

Bevat na reconstitutie met 5 ml oplosmiddel 10 mg/ml.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Volgens de richtlijn Cataract 2013 (PDF 17 MB) van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is intracamerale toediening bij cataractchirurgie zinvol indien er één of meerdere risicofactoren (achterste kapselscheur, 'clear corneal' incisies en siliconen lensmateriaal) voor het ontwikkelen van endoftalmitis aanwezig zijn.

Indicaties

  • Antibiotica-profylaxe van postoperatieve endoftalmitis na cataractoperatie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Antibiotica-profylaxe van postoperatieve endoftalmitis:

Volwassenen:

Aan het einde van de cataractoperatie 0,1 ml (overeenkomend met 1 mg cefuroxim) langzaam in de voorste oogkamer van het behandelde oog injecteren.

Uitsluitend toe te passen onder aseptische omstandigheden door een oogarts met ervaring met intracamerale injectie.

Let op: Injecteer maximaal de aanbevolen dosis (0,1 ml). Het product moet na reconstitutie direct worden gebruikt en mag niet hergebruikt worden. Volume-overmaat afvoeren. Elke injectieflacon gebruiken voor de behandeling van één oog.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie. Er werden geen andere bijzondere bijwerkingen gemeld in de literatuur als cefuroxim wordt toegediend als intra-oculaire injectie.

Interacties

Omdat verwacht wordt dat de systemische blootstelling verwaarloosbaar is, zijn systemische interacties onwaarschijnlijk. In de literatuur zijn geen onverenigbaarheden gemeld met middelen die bij cataractchirurgie worden gebruikt.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met systemisch gebruik van cefuroxim tijdens de zwangerschap laat geen schadelijke effecten zien. Na oculaire toediening is de systemische blootstelling verwaarloosbaar.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Cefuroxim gaat in geringe mate over in de moedermelk.
Farmacologisch effect: Na oculaire toediening is de systemische blootstelling naar verwachting laag. Na gebruik in therapeutische dosis wordt geen ongewenste effecten verwacht.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij overgevoeligheid voor andere β–lactamantibiotica; kruisovergevoeligheid en kruisresistentie komt voor. Bij een risico van infectie met resistente stammen zoals meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) een alternatief antibioticum overwegen.

Er ontbreken gegevens voor gebruik bij speciale patiëntengroepen (ernstig risico op infectie bij gecompliceerd cataract, bij gecombineerde operaties, bij ernstige schildklieraandoening, bij minder dan 2000 corneale endotheelcellen); in dat geval voor- en nadelen individueel afwegen.

Cornea-endotheel toxiciteit kan niet worden uitgesloten.

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (tweede generatie). Remt de synthese van de bacteriële celwand na binding aan penicillinebindende proteïnes (PBP's), wat resulteert in lysis van de bacteriële cel. Cefuroxim is ongevoelig voor β-lactamasen en stafylokokken-penicillinase.

Het werkingsspectrum omvat aerobe Gram-positieve, aerobe Gram-negatieve micro-organismen en anaerobe organismen (Fusobacterium spp. en Propionibacterium spp.).

Ongevoelig zijn: meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), meticilline-resistente Staphylococcus epidermidis (MRSE), Streptococcus faecalis, penicilline–resistente Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Enterobacter spp., Haemophilus influenzae β–lactamasenegatief en ampicilline–resistent (BLNAR), Proteus spp. (indol positief), Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Acinetobacter calcoaceticus, Campylobacter spp., Legionella spp., Bacteroides fragilis en Clostridium difficile.

Kinetische gegevens

OverigGezien de lokale toediening is de systemische blootstelling naar verwachting verwaarloosbaar.
OverigTot 4–5 uur na de intracamerale injectie van 1 mg cefuroxim zijn de spiegels hoger dan de minimale inhiberende concentratie (MIC) voor verschillende relevante species.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cefuroxim (bij ooginfectie) hoort bij de groep antibacteriële middelen, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook