cromoglicinezuur (bij allergische rinitis)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Allergo-COMOD neusspray (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Ursapharm Benelux bv

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Per verstuiving 2,8 mg.

Natriumcromoglicaat neusspray (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml, 30 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Prevalin neusspray (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Neusspray 'Extra sterk'
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cromoglicinezuur (bij allergische rinitis) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. Incidentele klachten kunnen medicamenteus behandeld worden met een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) vanwege de snelle werking. Bij intermitterende en milde klachten kan een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij persisterende en matig-ernstige tot ernstige klachten, gaat de voorkeur uit naar een nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen samen met de patiënt.

Cromoglicinezuur heeft weliswaar een geringe kans op bijwerkingen, maar is veel minder effectief dan lokale corticosteroïden en antihistaminica en moet frequent gedoseerd worden. Daarom komt het pas in aanmerking indien een lokaal corticosteroïd of een antihistaminicum niet kan worden toegepast vanwege bijwerkingen of contra-indicaties. Voor de acute behandeling is cromoglicinezuur niet geschikt, omdat de werking pas na 1-3 weken intreedt.

Aan de vergoeding van cromoglicinezuur zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Allergische rinitis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Allergische rinitis:

Volwassenen en kinderen:

Neusspray 20 mg/ml: 1 verstuiving in elk neusgat iedere 3-4 uur. Bij onvoldoende effect de neusspray met 40 mg/ml proberen: 1 verstuiving in elk neusgat iedere 6-8 uur.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Soms

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

  • Prikkeling neusslijmvlies

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Prikkeling neusslijmvlies Soms

Toelichting

  • Neusslijmvlies: voorbijgaande prikkeling.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Redelijke ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap duidt niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.

Farmacologisch effect: Door de lage systemische blootstelling, zijn geen ongewenste effecten te verwachten bij de foetus.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onwaarschijnlijk.

Farmacologisch effect: Door de lage systemische blootstelling bij de moeder, zijn geen ongewenste effecten te verwachten bij de zuigeling.

Advies: Kan worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het geneesmiddel heeft een profylactisch effect en ononderbroken toepassing gedurende de periode van blootstelling aan het allergeen is noodzakelijk. Onderbreking van regelmatige toediening kan leiden tot terugkeer van de symptomen van rinitis.

Benzalkoniumchloride kan oedeem van het neusslijmvlies veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik.

Eigenschappen

Voorkomt het vrijkomen van ontstekingsmediatoren, zoals histamine, uit gesensibiliseerde mestcellen van het neusslijmvlies. De toepassing heeft een profylactisch effect. Werkingsduur: 3–4 uur (20 mg/ml) en 6–8 uur (40 mg/ml). Werking: binnen een week, soms pas na twee tot drie weken.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 7 % door het neusslijmvlies.
Eliminatie onveranderd met de urine en feces.
T 1/2el ca.1 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cromoglicinezuur (bij allergische rinitis) hoort bij de groep cromonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links