dequalinium

Samenstelling

Nattermann Streptofree (chloride) XGVSOTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Zuigtablet
Sterkte
0,25 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dequalinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de NHG-Standaard Acute keelpijn (2015) is niet bekend of het effect van vrij verkrijgbare zuig- of smelttabletten gecombineerd met geneesmiddelen groter is dan het effect van niet-medicamenteuze adviezen (regelmatig iets drinken, zoals koud water, of op iets zuigen) gecombineerd met pijnstilling door paracetamol. Waarschijnlijk berust een deel van het effect op het zuigen alleen.

Indicaties

  • Beginnende keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Beginnende keelpijn:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Iedere 2–4 uur een tablet langzaam in de mond opzuigen. Max. 6 tabletten/etmaal.

Kinderen < 6 jaar:

Iedere 2–4 uur een tablet langzaam in de mond opzuigen. Max. 4 tabletten/etmaal.

Bijwerkingen

Er zijn van dit middel geen bijwerkingen bekend.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens en dieren, onbekend.
Farmacologische effect: Gezien de chemische structuur van dequalinium is de te verwachten absorptie gering.
Advies: Kan volgens de fabrikant, voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologische effect: Gezien de chemische structuur van dequalinium is de te verwachten absorptie bij de moeder gering.
Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig gebruiken. Indien geen verbetering optreedt of bij frequente herhaling van klachten een arts laten raadplegen.

Bij hoge koorts die langer dan 3 dagen aanhoudt, verergering van klachten, het ontstaan van slikproblemen of als er huiduitslag op gezicht of romp ontstaat, een arts laten raadplegen. Er kan sprake zijn van een bacteriële infectie die behandeld moet worden.

Eigenschappen

Dequalinium is een quaternaire ammoniumverbinding en heeft antibacteriële en fungicide eigenschappen met een breed werkingsgebied.

Kinetische gegevens

ResorptieNaar verwachting gering, gezien de chemische structuur (2-voudige quaternaire ammoniumstructuur).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dequalinium hoort bij de groep desinfectantia, mond- en keelholte.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links