flumetason/​clioquinol (bij ooraandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Locacorten-Vioform oordruppels DalecoPharmabv

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
7,5 ml

Bevat per ml: flumetason(pivilaat) 0,2 mg, clioquinol 10 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flumetason/​clioquinol (bij ooraandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

Indicaties

  • Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang, veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor clioquinol.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar

2–3 druppels 2×/dag op lichaamstemperatuur in de gehoorgang gedurende max. 10 dagen. Indien binnen 1 week geen verbetering optreedt de behandeling staken; het wordt aangeraden om dan op geleide van een kweek met een aangewezen behandeling te starten. Ook kan een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aangebracht worden; de tampon vervolgens vochtig houden en iedere 24 uur vervangen.

Toediening

  • De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken en zorgvuldig drogen;
  • De flacon vóór het toedienen op lichaamstemperatuur brengen (in de handen), vermijd verwarming boven lichaamstemperatuur;
  • Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend op de zij of met het hoofd schuin) blijven.

Bijwerkingen

Huidatrofie, contactallergie, vertraagde wondgenezing. Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oor kan leiden tot atrofie en perforatie van het trommelvlies.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (clioquinol).

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling na auriculaire toediening wordt te laag geacht om nadelige effecten bij de foetus te kunnen veroorzaken.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (flumetason, clioquinol).

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling bij de moeder na gebruik van de oordruppels is verwaarloosbaar, waardoor een effect via de borstvoeding op de zuigeling onwaarschijnlijk is.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • beschadiging/perforatie van het trommelvlies of vermoeden hiervan;
  • aandoeningen van de uitwendige gehoorgang primair veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet;
  • therapieresistente secundaire infecties van de uitwendige gehoorgang;
  • kinderen < 2 jaar;
  • gebruik in het oog;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden of jodium.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

Vermijd langdurig/herhaald gebruik. De kans op atrofie van het trommelvlies en de gehoorgang, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling.

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen door flumetason worden gemaskeerd of verergeren.

Clioquinol kan kleding, beddengoed en haar verkleuren.

De veiligheid en werkzaamheid bij nierfunctie- en leverfunctiestoornissen zijn niet vastgesteld.

Bij kinderen zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld; niet gebruiken bij kinderen < 2 jaar.

Eigenschappen

Flumetason is een matig-sterk werkend (klasse 2) corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Clioquinol is werkzaam tegen schimmels (zoals Candida, Microsporum, Trichophyton) en Gram-positieve bacteriën (zoals stafylokokken) en slechts zwak werkzaam tegen Gram-negatieve bacteriën. Het werkt meer bacteriostatisch dan bactericide. Clioquinol bevat jodium.

Kinetische gegevens

Resorptie Flumetason: niet aantoonbaar. Clioquinol: 1,5-4%.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flumetason/clioquinol (bij ooraandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links