flumetason/​clioquinol (bij ooraandoening)

Samenstelling

Locacorten-Vioform oordruppels DalecoPharmabv

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
7,5 ml

Bevat per ml: flumetason(pivilaat) 0,2 mg, clioquinol 10 mg. Bevat tevens: macrogol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flumetason/​clioquinol (bij ooraandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

Indicaties

  • Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang, veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor clioquinol.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken en zorgvuldig drogen.

2–3 druppels 2×/dag op lichaamstemperatuur in de gehoorgang gedurende max. 10 dagen. Indien binnen 1 week geen verbetering optreedt de behandeling staken.

Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend op de zij of met het hoofd schuin) blijven. Ook kan een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aangebracht worden; de tampon vervolgens vochtig houden en iedere 24 uur vervangen.

Bijwerkingen

Huidatrofie, contactallergie. Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oor kan leiden tot atrofie en perforatie van het trommelvlies.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (clioquinol).
Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.
Advies: Gebruik desondanks bij voorkeur vermijden vanwege het ontbreken van gegevens m.b.t. clioquinol.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie bij de moeder.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

  • beschadiging/perforatie van het trommelvlies of vermoeden hiervan;
  • aandoeningen van de uitwendige gehoorgang primair veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet;
  • therapieresistente secundaire infecties van de uitwendige gehoorgang;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden of jodium.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

De kans op atrofie van het trommelvlies en de gehoorgang, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen door flumetason worden gemaskeerd of verergeren.

Clioquinol kan kleding, beddengoed en haar verkleuren.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Eigenschappen

Flumetason is een matig sterkwerkend (klasse 2) corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Clioquinol is werkzaam tegen schimmels en Gram-positieve bacteriën en slechts zwak werkzaam tegen Gram-negatieve bacteriën. Het werkt meer bacteriostatisch dan bactericide. Clioquinol bevat jodium.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flumetason/clioquinol (bij ooraandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links