folinezuur (bij oogaandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Folinezuur oogdruppels FNA (calciumfolinaat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
0,3 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Oculoguttae acidi folinici 0,03% FNA. Bevat tevens: boorzuur en borax. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
0,3 mg/ml
Verpakkingsvorm
1 ml

Oculoguttae acidi folinici 0,03% FNA. Bevat tevens: boorzuur en borax. Conserveermiddel: geen.

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Oculoguttae acidi folinici 1% FNA. Bevat tevens: boorzuur en borax. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
1 ml

Oculoguttae acidi folinici 1% FNA. Bevat tevens: boorzuur en borax. Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

folinezuur (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor folinezuur bij conjunctivitis door hoge doses methotrexaat is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Ter vermindering van conjunctivitis ten gevolge van hoge doses methotrexaat.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Conjunctivitis door hoge doses methotrexaat:

Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder:

Oogdruppels 0,3 mg/ml: 3×/dag 2 druppels in ieder oog; bij contaminatie in het oog eventueel oogdruppels 10 mg/ml gebruiken.

Door dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten wordt de kans op systemische reacties verminderd en de lokale werkzaamheid bevorderd.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze druppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokale reacties (zoals irritatie) door het conserveermiddel benzalkoniumchloride.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens over oculair gebruik. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van oogdruppels gecombineerd met het feit dat het hier een lichaamseigen stof betreft, worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van oogdruppels gecombineerd met het feit dat het hier een lichaamseigen stof betreft, worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is er bij langdurig gebruik kans op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie door het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, eventueel harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen.

Eigenschappen

Folinezuur (5-formyl-tetrahydrofoliumzuur) is de via reductie gevormde, werkzame metaboliet van foliumzuur. Het maakt als deel van enzymen of als co-enzym de synthese van nucleïnezuren en eiwitten mogelijk. Methotrexaat remt de omzetting van dihydrofoliumzuur naar het tetrahydrofoliumzuur, een tussenstap in de biologische synthese naar folinezuur. Door deze remming wordt de bouw van cellen en celonderdelen van vooral sneldelende weefsels verstoord met als gevolg o.a. conjunctivitis.

Kinetische gegevens

Metabolisering In de lever en het darmslijmvlies merendeels tot actief 5-methyltetrahydrofolaat.
Eliminatie Voornamelijk (80–90%) met de urine als metabolieten; 5–8% met de feces.
T 1/2el ca. 32–35 min, ca. 6 uur (metaboliet).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

folinezuur (bij oogaandoening) hoort bij de groep detoxificantia bij oncolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links