lidocaïne (bij keelpijn)

Samenstelling

Trachisan (hydrochloride) XGVSOTC Salveo Pharma bv

Toedieningsvorm
Zuigtablet
Sterkte
8 mg

Bevat tevens sorbitol 0,67 g.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

lidocaïne (bij keelpijn) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor lidocaïne zuigtabletten is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Kortdurende lokale behandeling van keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Keelpijn:

Volwassenen:

Elke 2 uur 1 zuigtablet, max. 6 zuigtabletten per dag. Niet langer dan twee dagen achtereen innemen bij ernstige keelontsteking en keelpijn, die gepaard gaan met koorts, hoofdpijn, misselijkheid of braken.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid om het gebruik van lidocaïne zuigtabletten in de leeftijdsgroep 12–17 jaar te adviseren.

Bijwerkingen

Zelden (0,1–0,01%): verandering in smaak of een verdoofd gevoel van de tong. Deze effecten verdwijnen normaal gesproken na een korte tijd.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties of sensibilisatie in de mondholte. Een laxerend effect door de sorbitol.

Zwangerschap

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Bij gebruik van de zuigtabletten volgens voorschrift is enig risico voor het kind van een zogende moeder zeer onwaarschijnlijk.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amide type.
  • Leeftijd < 12 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

  • Lokale anesthetica kunnen interfereren met slikken en het gevaar op verslikken vergroten, vooral bij jonge kinderen vanwege hun frequentie van eten.
  • Vermijd inname van voedsel en drank direct na het gebruik van de zuigtablet.
  • Verdoofd gevoel van de tong of buccale mucosa kan het gevaar op bijttrauma vergroten. Er is meer kans op verbranding van slijmvliezen in mond- en keelholte na inname van warme dranken en voedsel.
  • Herhaald gebruik kan leiden tot een ongevoelige keel, waardoor slikproblemen kunnen ontstaan.
  • De zuigtabletten moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met ernstig getraumatiseerd en/of ontstoken orofaryngeale mucosa, met name bij patiënten met cardiovasculaire of convulsieve aandoeningen.

Eigenschappen

Lokaal anestheticum van het amidetype. Plaatselijk blokkeert het reversibel de impulsgeleiding via sensibele zenuwvezels. Als gevolg hiervan wordt de gevoeligheid voor pijn gereduceerd.

Kinetische gegevens

Resorptie35%
T max20 min.
MetaboliseringVoor ca. 90% in de lever in minder actieve metabolieten: mono-ethylglycinexylidide (MEGX) en glycinexylidide (GX). MEGX wordt verder gemetaboliseerd in de lever tot GX, 2,6-xylidine en 4-hydroxy-2,6-xylidine en zijn glucuronide.
EliminatieIn de urine vnl. als 4-hydroxy-2,6-xylidine en zijn glucuronide. Onveranderd uitgescheiden < 10% van orale dosis.
T 1/2ellidocaïne en MEGX ca. 2 uur, van GX ca. 10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

lidocaïne (bij keelpijn) hoort bij de groep anesthetica, lokaal, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links