malathion

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Prioderm malathion XGVS OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Lotion
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat tevens: isopropylalcohol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

malathion vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Eerste stap in de behandeling van hoofdluis is uitkammen van het haar. Adviseer het haar dagelijks te kammen met een luizenkam gedurende 14 dagen. Controleer gezinsleden en behandel zo nodig gelijktijdig mee. Bij onvoldoende effect herhaal de uitkambehandeling en start gelijktijdig met eenmalig aanbrengen van antihoofdluismiddel. Dimeticon is eerste keus, omdat er geen resistentie kan ontstaan. Herhaal de medicamenteuze behandeling na 7–9 dagen. Kies voor malathion als alternatief.

De medicamenteuze behandeling van soa’s is afhankelijk van het type verwekker en het resistentiepatroon. Maak de keuze voor een middel daarom op geleide van de diagnose. Geef voorlichting over veilig vrijen en partnerwaarschuwing.

Behandel schaamluis lokaal met een pediculicide middel; kies uit permetrine of malathion.

Indicaties

  • Hoofdluis;
  • Schaamluis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Let op: voer de behandeling niet uit in de nabijheid van open vuur of andere warmtebronnen (sigaretten, föhn); de aangebrachte lotion is brandbaar. De ruimte waarin wordt behandeld goed ventileren.

Klap alles open Klap alles dicht

Hoofdluis:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

10–20 ml lotion op het haar aanbrengen (indien 's avonds aangebracht niet binnen 2–3 uur voor het slapen gaan). De hoofdhuid – vooral achter de oren en in de nek – grondig inwrijven, totdat huid en haren goed zijn bevochtigd. De haren alleen aan de lucht drogen, dus geen warmtebronnen gebruiken en hoofd niet bedekken met bv. handdoek (of andere hoofdbedekking), zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen. Na 12 uur het haar uitspoelen en wassen met een gewone shampoo. Het natte haar ten slotte met een fijne metalen stofkam uitkammen ter verwijdering van de dode luizen en neten. Haren dagelijks kammen tot 14 dagen na start van de behandeling. De behandeling na 1 week herhalen tenzij bij grondige inspectie blijkt dat geen levende luizen en/of neten meer aanwezig zijn. Indien na 14 dagen de besmetting nog steeds actief is overgaan op een ander middel wegens mogelijke resistentievorming.

Kinderen < 2 jaar:

Alleen onder medisch toezicht behandelen.

Schaamluis:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

Aanbrengen op het schaamhaar, het haar tussen de benen en in het perianale gebied. Voor de behandeling van schaamluis dienen de voorschriften zoals onder de behandeling van hoofdluis staan beschreven nauwkeurig te worden gevolgd. Na opbrengen en drogen aan de lucht niet bedekken met een luier. De behandeling na 1 week herhalen tenzij bij grondige inspectie blijkt dat geen levende luizen en/of neten meer aanwezig zijn. Indien na 14 dagen de besmetting nog steeds actief is overgaan op een ander middel wegens mogelijke resistentievorming.

Kinderen < 2 jaar:

Alleen onder medisch toezicht behandelen.

Toedieningsinformatie: contact met de ogen, uitwendige gehoorgang en eczemateuze of beschadigde huid vermijden; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen. Handen grondig wassen na gebruik.

Familieleden en personen die in direct contact staan ook controleren op hoofdluis en neten; indien nodig gelijktijdig behandelen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): tijdelijke lichte toename van hoofdroos.

Zelden (0,01-0,1%): sensibilisering, overgevoeligheidsverschijnselen.

Zeer zelden (< 0,01%): huidirritatie, contacteczeem.

Interacties

Chloor inactiveert de nawerking van malathion, daarom wordt ontraden binnen 1 week na behandeling in chloorhoudend water te zwemmen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Malathion wordt in redelijke hoeveelheden opgenomen via de huid (tot 24 %) waardoor nadelige effecten bij de foetus kunnen optreden.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Waarschijnlijk.

Farmacologisch effect: Malathion wordt in redelijke hoeveelheden opgenomen via de huid (tot 24 %) waardoor nadelige effecten bij de zuigeling kunnen optreden.

Advies: Na behandeling met malathion 24–36 uur geen borstvoeding geven.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: contact met de ogen vermijden; tijdens behandeling van hoofdluis ogen bedekken met een vochtig doekje. Bij contact met de ogen grondig spoelen met water; bij aanhoudende irritatie een (oog)arts raadplegen. Contact met eczemateuze of beschadigde huid en uitwendige gehoorgang vermijden; gehoorverlies is een enkele keer gemeld na contact met de uitwendige gehoorgang en bij beschadigde trommelvliezen. Na gebruik handen wassen; bij behandeling van een groot aantal personen rubber- of wegwerphandschoenen dragen.

Chloor inactiveert de werking van malathion, daarom wordt ontraden binnen een dag na behandeling in chloorhoudend water te zwemmen.

Preventie opname malathion: niet korter dan 2–3 uur voor het slapengaan aanbrengen en na behandeling geen doek of andere bedekking (bv. pet, hoed) om het vochtige hoofdhaar wikkelen (totdat het haar volledig is opgedroogd), dit ter preventie van opname van een deel van het malathion door de hoofdhuid.

De lotion bevat isopropylalcohol dat een prikkend gevoel bij een gevoelige huid, of piepende ademhaling bij astmatische patiënten kan veroorzaken.

Overdosering

Bij accidentele orale inname zijn de volgende vergiftigingsverschijnselen te verwachten: sterk verhoogde afscheiding van speeksel en tranen, bemoeilijkte ademhaling, braken, trillen van de handen en de skeletspieren, diarree, krampen, toevallen en ten slotte bewusteloosheid.

Zie voor verdere informatie over een vergiftiging met malathion vergiftigingen.info

Eigenschappen

Malathion is een cholinesteraseremmer met insecticide en acaricide (= mijtendodende) eigenschappen. Het is o.a. werkzaam tegen luizen (incl. de meeste neten). De werking berust op remming van cholinesterase.

Kinetische gegevens

Resorptie 10–24% door intacte huid bij volwassenen; wordt vrij snel ontleed waardoor het zich niet in de weefsels ophoopt.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

malathion hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links