methylcellulose

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Methylcellulose Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,5%)
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: thiomersal.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

methylcellulose vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij droge ogen geven indifferente middelen/ kunsttranen veelal verlichting van de klachten. Het effect van de verschillende middelen kan per patiënt verschillen; probeer bij onvoldoende effect een ander middel. Kunsttranen met conserveermiddelen (flesjes) zijn het middel van eerste keus omdat deze goedkoper zijn dan kunsttranen zonder conserveermiddelen (verpakking voor eenmalig gebruik). Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan of bij verergering van klachten en irritatie een kunsttraan met een ander conserveermiddel of eventueel een conserveermiddelvrije kunsttraan. Een indifferente oogzalf geeft langer bescherming tegen klachten van droge ogen, maar geeft wazig zicht; geef deze bij voorkeur ’s nachts. Geef bij keratoconjunctivitis sicca altijd een indifferente oogzalf voor de nacht.

Indicaties

  • Te weinig traanafscheiding zoals bij droge keratitis, Sjögren-syndroom en oogpemfigus;
  • Profylaxe van conjunctivitis en oogirritaties bij het niet sluiten van de oogleden gedurende algemene anesthesie;
  • Aanbrengen van harde contactlenzen;
  • Glad maken van het oppervlak van oogprothesen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Tegengaan uitdroging van het hoornvlies:

1 druppel twee- tot zesmaal per dag.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten; methylcellulose druppels als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Sensibilisatie door thiomersal. Korstvorming.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van methylcellulose oogdruppels en andere oogdruppels kan de werking van laatstgenoemde middelen verlengen.

Zwangerschap

Teratogenese: Onbekend.

Farmacologisch effect: Methylcellulose wordt niet geabsorbeerd, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Aangezien methylcellulose niet wordt geabsorbeerd bij de moeder, is overgang in de moedermelk onwaarschijnlijk.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende/verergerende of veranderende klachten: als irritatie, pijn, roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Contactlenzen: niet chronisch gebruiken bij het dragen van zachte contactlenzen. Bij het gebruik kan korstvorming optreden, die slijtage van contactlenzen tot gevolg kan hebben.

Het conserveermiddel thiomersal kan allergische reacties veroorzaken (conjunctivitis), maar is bij cumulatie niet toxisch voor het cornea-epitheel.

Eigenschappen

Methylcellulose zorgt voor een gereduceerde oppervlaktespanning en een verhoogde viscositeit van het traanvocht. Hecht zich goed vast aan de cornea en conjunctiva, waardoor een stabiele traanfilm ontstaat welke de cornea beschermt tegen uitdroging en beschadiging van de epitheelcellen.

Groepsinformatie

methylcellulose hoort bij de groep kunsttranen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links