miconazol (vaginaal)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Gyno-Daktarin (nitraat) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Capsule voor vaginaal gebruik
Sterkte
400 mg
Toedieningsvorm
Capsule voor vaginaal gebruik
Sterkte
1200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

miconazol (vaginaal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Als behandeling van hinderlijke klachten van vulvovaginale candidiasis zijn lokale en orale antimycotica even effectief. Vanwege minder kans op bijwerkingen heeft lokale behandeling met miconazol de voorkeur. Geef fluconazol bij een voorkeur voor orale behandeling (niet bij zwangerschap of borstvoeding). Behandel recidieven als een eerste infectie.

Indicaties

  • Vulvovaginale infecties door Candida-soorten.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Vulvovaginale Candida-infectie

Volwassenen

Vaginale capsule: kuur van 1 dag 1200 mg eenmalig 's avonds vaginaal inbrengen; kuur van 3 dagen 400 mg 1×/dag 's avonds vaginaal inbrengen gedurende 3 dagen.

Toediening: De capsule's avonds diep in de schede brengen (in rugligging).

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): genitale jeuk, branderig gevoel, vaginale irritatie of ongemak.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Dysurie, urineweginfectie. Dysmenorroe, vaginale afscheiding, vaginale bloeding, vaginale pijn. Maagpijn, buikpijn, misselijkheid. Huiduitslag.

Soms (0,1-1%): rosacea. Gezwollen gezicht, urticaria.

Verder zijn gemeld: allergische reacties waaronder anafylaxie en angio-oedeem, anafylactoïde reacties, jeuk, Stevens-Johnsonsyndroom en syndroom van Lyell (TEN, toxische epidermale necrolyse). Kramp in het bekken. Reactie op de toedieningsplaats.

Interacties

Miconazol remt CYP3A4 en CYP2C9. Miconazol versterkt het effect van vitamine K-antagonisten, hierdoor neemt de stollingstijd toe; gelijktijdige toediening is gecontra-indiceerd.

Ondanks de geringe absorptie, kan niet worden uitgesloten dat het effect van orale bloedglucoseverlagende middelen en fenytoïne kan toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met miconazol vaginaal tijdens de zwangerschap wijst niet op schadelijkheid.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Vanwege de geringe systemische absorptie is klinisch relevante blootstelling via de borstvoeding onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor verwante azoolderivaten;
  • zie ook de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kruisovergevoeligheid voor en kruissensibilisatie met verwante antimycotica zijn mogelijk. Bij een allergische of lokale reactie de toediening staken.

De veiligheid en werkzaamheid van vaginaal gebruik van miconazol is niet onderzocht bij kinderen (< 18 jaar).

De hulpstoffen van de vaginale capsules kunnen het rubber van condooms en pessaria aantasten, waardoor de anticonceptieve effectiviteit en bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen vermindert. Gebruik van condooms en pessaria ontraden tot drie dagen na afloop van de behandeling.

Eigenschappen

Imidazoolderivaat met antimycotische werking. Miconazol remt 14-alfa-demethylase, wat leidt tot depletie van ergosterol en een verstoorde membraansynthese.

Gewoonlijk zijn gevoelig: Candida albicans, Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, Pseudo-Allescheria boydii, Malassezia furfur.

Kinetische gegevens

Resorptie gering door vaginawand. Bij vrouwen in de menopauze met een ontstoken vaginawand kan de absorptie van miconazol verhoogd zijn.
F 1–2%.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

miconazol (vaginaal) hoort bij de groep imidazolen, vaginaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links