natriumpicosulfaat

Samenstelling

Dulcopearls XGVSOTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
2,5 mg

bevat tevens per capsule: propyleenglycol 2,1 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumpicosulfaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum. Natriumpicosulfaat is een contactlaxans, maar met minder klinische ervaring in de toepassing dan bisacodyl en sennosiden A+B.

Indicaties

  • Kortdurend gebruik bij chronische of habituele obstipatie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Maximaal 1×/dag toepassen.

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie:

Volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar:

's avonds –-10 mg.

Kinderen 4–10 jaar:

's avonds 2,5–5 mg.

Begin met de laagst aangegeven dosis en overschrijd de maximale dosis niet. Maximaal drie achtereenvolgende dagen gebruiken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): diarree.

Vaak (1-10%): onaangenaam gevoel in de buik, buikkrampen, buikpijn.

Soms (0,1-1%): braken, misselijkheid. Overgevoeligheid inclusief angio-oedeem. Duizeligheid, syncope. Huidreacties, jeuk.

Langdurig gebruik kan leiden tot verstoring van de vocht- en elektrolytenbalans, met als gevolg hypokaliëmie, dehydratie en diarree.

Interacties

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere geneesmiddelen, kan worden versterkt. Bij langdurig gebruik kan de werking van de digoxine worden versterkt door het optreden van kaliumverlies.

Gelijktijdig gebruik met breedspectrum-antibiotica kan de laxerende werking van natriumpicosulfaat verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee (natriumpicosulfaat, actieve metaboliet, inactieve metabolieten).
Advies: Kan waarschijnlijk veilig, kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • belemmering van de darmpassage (zoals ileus);
  • acute inflammatoire darmziekten;
  • acute heftige buikpijn al dan niet met koorts, misselijkheid en braken;
  • ernstige dehydratie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig gebruiken zonder dat de oorzaak van de obstipatie is onderzocht. Het gebruik niet voortzetten als er geen ontlasting volgt.

Bij kinderen alleen toepassen op advies van een arts. Bij kinderen < 4 jaar is natriumpicosulfaat minder effectief, aangezien bij deze kinderen de darm-microflora nog niet voldoende is ontwikkeld.

Overdosering

Symptomen
Bij inname van hoge doses: waterige ontlasting, buikkrampen, verlies van vocht en elektrolyten. Ischemie van de mucosa van de dikke darm is gemeld. Bij chronische overdosering: chronische diarree, buikpijn, hypokaliëmie leidend tot spierzwakte, secundair hyperaldosteronisme, nierstenen, beschadiging van de niertubuli, metabole alkalose.

Therapie
Neem voor meer informatie over een vergiftiging met natriumpicosulfaat contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Contactlaxans, chemisch nauw verwant aan bisacodyl. Natriumpicosulfaat wordt door colonbacteriën omgezet in de actieve verbinding difenol, die het slijmvlies van de dikke darm prikkelt. Dit leidt tot een toegenomen peristaltiek van het colon en accumulatie van water en elektrolyten in het colonlumen. Werking: na 6–12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptiegering.
Metaboliseringde actieve laxerende stof BHMP wordt gevormd door bacteriën in het distale segment van de darm.
Eliminatieca. 10% van de dosis wordt uitgescheiden als BHMP-glucuronide in de urine na 48 uur. De uitscheiding via de urine neemt af bij hogere dosering.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumpicosulfaat hoort bij de groep contactlaxantia.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links