natriumseleniet

Samenstelling

Selenase (selenium als natriumzout) XGVS Lamepro bv

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
50 microg/ml
Verpakkingsvorm
drinkampul 2 ml, flacon 10 ml
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
50 microg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml, flacon 10 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumseleniet vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor natriumseleniet is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Bewezen seleniumtekort dat niet alleen uit voedingsbronnen kan worden gecompenseerd. Ziekten met een seleniumdeficiëntie zijn:
    • de ziekte van Keshan;
    • de ziekte van Kaschin-Beck.
  • Infusievloeistof: preventie van seleniumdeficiëntie bij patiënten die parenterale voeding krijgen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

(Preventie van) seleniumdeficiëntie:

Volwassenen:

Bij bewezen tekort: oraal of parenteraal: 100–200 microg selenium per dag, eventueel verhogen tot 400–500 microg/dag gedurende een korte periode, totdat bij controle de seleniumconcentratie genormaliseerd is.

Preventief: als aanvulling op algemene totale parenterale voeding (TPV): 60 tot 100 microg/dag.

Kinderen (tot 18 jaar):

Bij bewezen tekort: volgens de fabrikanten: oraal of parenteraal: begindosering 2 microg/kg lichaamsgewicht/dag, onderhoudsdosering 1 microg/kg lichaamsgewicht/dag. Maximale dosering bij kinderen van: 1–3 jaar 60 microg/dag, 4–6 jaar 90 microg/dag, 7–10 jaar 130 microg/dag, 11–14 jaar 200 microg/dag, 15–17 jaar 250 microg/dag. Voor baby's: infusievloeistof: 2 microg/kg lichaamsgewicht/dag, baby's met een laag geboortegewicht 2–3 microg/kg lichaamsgewicht/dag.

Preventief: Volgens het Kinderformularium van het NKFK: vanaf 1 maand tot 18 jaar: als continu infuus als aanvulling op TPV 1–2 microg/kg lichaamsgewicht/dag, max. 30 microg/dag.

Toedieningsinformatie: de infusievloeistof langzaam infunderen, uitsluitend na verdunning, in een oplossing voor parenterale voeding waarvan de stabiliteit gevalideerd is, óf isotone oplossing (NaCl 0,9% of glucose 5%). De injectie i.v. of i.m. toedienen.

Bijwerkingen

Gemeld is pijn op de injectieplaats.

Interacties

Bij oraal gebruik een periode van vier uur tussen inname van reducerende middelen zoals ascorbinezuur (vitamine C) en natriumseleniet in acht nemen.

Zwangerschap

Selenium passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren (apen) geen aanwijzingen voor teratogene effecten.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor product dat selenium bevat;
  • seleniumvergiftiging.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer regelmatig de seleniumconcentratie in volbloed (referentiewaarde volgens fabrikant 120–160 microg/l) of serum (referentiewaarde < 130 microg/l) gedurende de behandeling.

Overdosering

Symptomen
acute overdosis: naar knoflook ruikende adem, vermoeidheid, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn; chronische overdosering (≥ 400 microg/dag): beïnvloeding groei van haren en nagels, dermatitis, perifere neuropathie.

Therapie
maagspoeling (alleen na recente orale inname) en geforceerde diurese, hoge dosering ascorbinezuur. Dialyseren in geval van extreme overdosering (1.000–10.000× de normale dosis).

Voor meer informatie over een vergiftiging met natriumseleniet neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Sporenelement. Selenium is een cofactor voor verscheidene enzymen, waaronder het glutathionperoxidase. Glutathionperoxidase is een onderdeel van het anti-oxidant beschermingsmechanisme van de cel en beïnvloedt de stofwisseling van leukotriënen, tromboxanen en prostacyclinen. Selenium katalyseert via het enzym 5-deiodinase de omzetting van tetrajodothyronine (T4) naar het actieve schildklierhormoon trijodothyronine (T3).

Kinetische gegevens

Resorptievanuit de dunne darm.
F44–90% afhankelijk van de concentratie seleniet en vergezellende stoffen zoals cysteïne. Het wordt in de vorm van seleniumwaterstof vooral opgeslagen in de erytrocyten, lever, milt, hart, nagels, tanden, testes en sperma.
Metaboliseringtot seleniumwaterstof en daarna tot het trimethylselenonium-ion.
Eliminatietrifasisch, voornamelijk als het trimethylselenonium-ion met de urine. Daarnaast via de feces en ademhaling.
T 1/2el96–144 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumseleniet hoort bij de groep seleen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links