nedocromil (bij astma)

Samenstelling

Tilade (Na-zout) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Aerosol
Sterkte
2 mg/dosis
Verpakkingsvorm
112 doses + inhalator

Bevat tevens: 0,4 mg Dentomint (met ca. 50% levomenthol) per dosis.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nedocromil (bij astma) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Niet-medicamenteuze adviezen bij astma bestaan uit stoppen met roken, voldoende beweging, vermijding van prikkels en gewichtsreductie bij obesitas. Bij minder frequente astmaklachten (≤ 2×/week) is 'zo nodig'-gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum aangewezen. Bij frequentere klachten (≥ 3×/week) en vaker gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum, is onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) geïndiceerd. Indien hiermee onvoldoende astmacontrole wordt bereikt, kan een langwerkend β2-sympathicomimeticum worden toegevoegd aan de onderhoudsbehandeling met ICS. De plaats van cromoglicinezuur of nedocromil is beperkt tot die gevallen waar er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de toepassing van inhalatiecorticosteroïden. Bij inspanningsastma zijn β2-sympathicomimetica effectiever en hebben daarom de voorkeur.

Indicaties

Preventieve behandeling van allergische, door inspanning geprovoceerde en intrinsieke vormen van astma.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Astma:

Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar:

2 inhalaties 4×/dag; op geleide van de klinische respons kan de dosering worden verlaagd naar 2 inhalaties 2×/dag.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Hoesten, bronchospasmen. Misselijkheid, braken, buikpijn.

Vaak (1-10%): dysgeusie. Dyspepsie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. De systemische belasting is laag en het is niet waarschijnlijk dat er nadelige effecten zullen optreden bij de zuigeling.
Advies: Kan overeenkomstig voorschrift worden toegepast.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij patiënten behandeld met corticosteroïden of ACTH, kan de toevoeging van nedocromil aan de medicatie een geleidelijke reductie van de onderhoudsdosis corticosteroïden mogelijk maken. De dosering van de corticosteroïden moet worden verhoogd, indien de symptomen toenemen of terugkeren.

Staken van de toediening van nedocromil dient geleidelijk gedurende een week te gebeuren. Daar nedocromil profylactisch werkt, is de continuïteit van de therapie gedurende de periode van blootstelling aan allergeen belangrijk. Wordt de regelmatige toediening onderbroken, dan kunnen de symptomen terugkeren.

Eigenschappen

Verhindert het vrijkomen van overdrachtstoffen/mediatoren (o.a. histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen, waardoor de symptomen van vroege en late allergische reacties worden voorkomen. 5–10% van de dosis komt in de longen beschikbaar voor werking.

Kinetische gegevens

Resorptievrijwel volledig uit longen, gering uit maag-darmkanaal (ingeslikte fractie).
Metaboliseringniet.
Eliminatieonveranderd, met de urine ca. 70% en feces ca. 30%.
T 1/21–2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nedocromil (bij astma) hoort bij de groep cromonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links