nedocromil (in de oogheelkunde)

Samenstelling

Tilavist (di-Na-zout) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nedocromil (in de oogheelkunde) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rhinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Indicaties

  • Profylaxe van seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Seizoengebonden allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

1 druppel 2×/dag in ieder oog, zo nodig 4×/dag.

Niet-seizoengebonden allergische conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

1 druppel 4×/dag in ieder oog.

Door dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten wordt de kans op systemische reacties verminderd en de lokale werkzaamheid bevorderd.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze druppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (prikken, branden, pijn).

Systemisch: Vaak (1–10%): smaakstoornis.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van de oogdruppels zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.
Advies: Kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Daar het preparaat een profylactische werking heeft, is continuïteit van de therapie gedurende de periode van blootstelling aan allergeen belangrijk. Wordt de regelmatige toediening onderbroken, dan kunnen de symptomen van conjunctivitis terugkeren. Geen zachte contactlenzen dragen tijdens gebruik; harde contactlenzen pas 15 minuten na druppelen inzetten. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Er zijn weinig gegevens over de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud.

Eigenschappen

Voorkomt het vrijkomen van mediatoren (bv. histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen.

Kinetische gegevens

Resorptie< 4%, vnl. via neusslijmvlies.
MetaboliseringNiet.
EliminatieOnveranderd via de gal met de feces (ca. 30%) en met de urine (ca. 70%).
T 1/21–2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nedocromil (in de oogheelkunde) hoort bij de groep cromonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links