penciclovir

Samenstelling

Fenistil penciclovir XGVSOTC Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Hydrofiele crème
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
2 g

Bevat propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

penciclovir vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij herpes labialis lijkt de effectiviteit van een antivirale crème niet veel groter dan van een indifferente crème of gel met zinkoxide of zinksulfaat. Penciclovircrème wordt niet aangeraden vanwege de hoge toedieningsfrequentie (8–9×/dag). Zie voor de behandeling van herpes labialis het stappenplan in Huidinfectie, herpes virus.

Indicaties

  • Behandeling van recidiverende herpes labialis-infecties bij immunocompetente patiënten.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Herpes labialis:

Volwassenen en kinderen > 12 j.:

8–9×/dag (ca. iedere 2 uur overdag) aanbrengen op de aangedane plekken gedurende ten minste 4 dagen. De behandeling zo spoedig mogelijk na het verschijnen van de eerste symptomen van de infectie, bij voorkeur voor het ontwikkelen van blaasjes, beginnen. Aanbrengen ≤ 6×/dag kan leiden tot een niet-effectieve behandeling.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): pijn, branderigheid, en gevoelloosheid van de lip en huid.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, urticaria, allergisch eczeem, huiduitslag, jeuk, blaren en oedeem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Gezien de geringe systemische belasting bij gebruik van de crème zijn nadelige effecten bij de foetus niet te verwachten.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Gezien de geringe systemische belasting bij de moeder zijn nadelige effecten bij de zuigeling niet te verwachten.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor famciclovir.

Waarschuwingen en voorzorgen

Crème alleen gebruiken voor koortsuitslag op de lippen of rond de mond; contact met slijmvliezen zoals in de mond, het oog of de genitalia vermijden vanwege mogelijke irritatie. Bij een verminderde afweer (AIDS–patiënten of na beenmergtransplantatie) dient een arts te worden geraadpleegd bij het optreden van een koortslip. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 12 jaar.

Eigenschappen

Antivirale stof werkzaam tegen Herpes simplex-virus 1 en 2 en het varicella zostervirus. Penciclovir wordt in de cel omgezet in penciclovirtrifosfaat; dit remt competitief het virale DNA-polymerase en voorkomt virale replicatie.

Kinetische gegevens

Resorptienauwelijks na lokale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

penciclovir hoort bij de groep antivirale middelen, lokaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links