pompoen

Samenstelling

Granufink Prosta Forte XGVSOTC Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Capsule, hard
Sterkte
500 mg

Bevat 500 mg dik extract van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pompoen vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit middel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling van mictieklachten bij mannen.

Indicaties

Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter vermindering van aspecifieke mictieklachten bij mannen met benigne prostaathypertrofie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Aspecifieke mictieklachten bij mannen:

Volwassenen:

500 mg (1 capsule) 2×/dag.

Bij voorkeur innemen vóór de maaltijd.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): milde gastro-intestinale klachten, zoals buikpijn, dyspepsie, diarree, misselijkheid, braken, maagklachten, dysfagie en slokdarmpijn.

Verder zijn gemeld: allergische reacties zoals huiduitslag, urticaria, erytheem, jeuk, oedeem en anafylactische shock.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor leden van de komkommerfamilie (Cucurbitaceae) zoals augurk, watermeloen, courgette, etc.

Waarschuwingen en voorzorgen

In de volgende gevallen dient een arts te worden geraadpleegd: indien tijdens het gebruik de klachten binnen een week verergeren of aanhouden na 4 weken, bij symptomen als koorts, krampen, bloed in de urine, pijnlijke urinelozingen of urineretentie en bij overgevoeligheidsreacties.

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel. Toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik, niet op klinisch bewijs. Het werkingsmechanisme is niet bekend.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pompoen hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links