salicylzuur/​melkzuur

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Duofilm XGVS OTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Applicatievloeistof
Verpakkingsvorm
15 ml

Bevat per g: melkzuur 167 mg, salicylzuur 167 mg, in een collodiumoplossing met ether en ethanol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

salicylzuur/​melkzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hand- en voetwratten kan in eerste instantie worden volstaan met een afwachtend beleid. Ongeveer de helft van de wratten verdwijnt spontaan binnen een jaar. Overweeg bij aanzienlijke hinder (pijn, irritatie of cosmetische klachten) tot behandeling over te gaan. Kies in samenspraak met (ouders van) de patiënt uit behandeling met salicylzuurzalf 40%, cryotherapie of een combinatiebehandeling van beide. Er is geen verschil in effectiviteit tussen de verschillende behandelingen voor zowel hand- als voetwratten.

Het is niet aangetoond dat toevoeging van melkzuur de effectiviteit van salicylzuur verbetert.

Indicaties

  • Wratten

Gerelateerde informatie

Dosering

Oplossing is ontvlambaar; vermijdt contact met open vuur.

Klap alles open Klap alles dicht

Wratten:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

De wrat zo mogelijk 5 min in warm water weken, dan zorgvuldig afdrogen. De omringende huid beschermen met wat vaseline of een ringpleister. Hierna 1×/dag de wrat aanstippen en de vloeistof enkele minuten laten opdrogen (afhankelijk van de verdraagbaarheid kan tot 4x met korte tussenpozen worden aangestipt). Grote wratten of een wrat op de voet afdekken met een pleister. De behandeling ca. 1 week voortzetten. Bij hardnekkige wratten de behandeling herhalen.

Toedieningsinformatie: niet toepassen op het gezicht, de genitaliën, in huidplooien, op slijmvliezen of nabij wondjes. Vermijd contact met de ogen en de mond (bv. via de handen); bij contact direct spoelen met water. Applicatie op de gezonde huid kan leiden tot huidulceratie en necrose; indien de applicatievloeistof of zalf op de gezonde huid komt, dit meteen afvegen en wassen met water en zeep.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): (tijdelijke) huidklachten (branderigheid, jeuk, irritatie).

Vaak (1-10%): droogheid, een gespannen gevoel.

Zelden (0,1-1%): contactallergie.

Interacties

De applicatievloeistof niet combineren met andere op dezelfde plaats aangebrachte producten.

Zwangerschap

Teratogenese: Ervaring met het systemische gebruik van lage doses salicylaten (≤ 80 mg/dag) wijst niet op schadelijke effecten. Bij lokale toepassing met de applicatievloeistof is tot 25% resorptie mogelijk.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt bijvoorbeeld op één of twee wratten.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja. De systemische blootstelling na toepassing van de applicatievloeistof is echter laag.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt.

Overig:Niet op de borsten toepassen.

Contra-indicaties

  • wratten in het gezicht;
  • wratten op slijmvliezen;
  • genitale wratten;
  • wratten met afwijkend aspect (donker gekleurd, behaard);
  • moedervlekken, wijnvlekken;
  • rode, geïrriteerde of geïnfecteerde huid;
  • overgevoeligheid voor salicylaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toepassen op het gezicht, de genitaliën, op slijmvliezen of nabij wondjes. Vermijd contact met de ogen en de mond (bv. via de handen); bij contact direct spoelen met water. Applicatie op de gezonde huid kan leiden tot huidulceratie en necrose; indien de applicatievloeistof of zalf op de gezonde huid komt, dit meteen afvegen en wassen met water en zeep.

Kinderen: wees voorzichtig bij kinderen 2–4 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 2 jaar; gebruik bij hen wordt ontraden.

Eigenschappen

Salicylzuur heeft een keratolytische werking en in hoge concentraties tevens een caustisch effect. Toediening bij wratten zorgt voor aantasting en zo geleidelijke loslating van het hyperkeratotische weefsel door een directe invloed op de intercellulaire desmosomen van de wrat. Melkzuur heeft een etsende werking. Collodium zorgt voor langdurig contact van salicylzuur en melkzuur met de huid.

Groepsinformatie

salicylzuur/melkzuur hoort bij de groep keratolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links