senna

Samenstelling

Sennocol (gestandaardiseerd extract) XGVSOTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
185 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

senna vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum.

Bij gebruik van senna wordt de voorkeur gegeven aan het gezuiverde extract (sennosiden A+B).

Indicaties

  • Kortdurende symptomatische behandeling van obstipatie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie:

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar:

2 tabletten voor het slapen gaan. Max. 2 tabletten/dag. Meestal is toepassing 2–3×/week voldoende. Maximaal 2 weken gebruiken.

Nier-of leverfunctiestoornis: een aanpassing van de dosering is niet nodig.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): erythemateuze of maculopapuleuze huiduitslag.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria, anafylactische of anafylactoïde reactie, overgevoeligheidsreacties. Buikpijn, spasmen, misselijkheid, braken, diarree, verkleuring van de ontlasting. Chromaturie. Bij chronisch gebruik: overmatig verlies van water en elektrolyten, albuminurie, hematurie, spierzwakte, gewichtsverlies, pigmentatie van het darmslijmvlies, beschadiging van de plexus myentericus (dit laatste kan leiden tot blijvende stoornissen in de peristaltiek).

Interacties

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere middelen (zoals bepaalde diuretica, corticosteroïden, zoethoutwortel) kan worden versterkt.

Voorzichtig zijn bij combinatie met digoxine, anti-aritmica, middelen die het QT-interval verlengen.

Mogelijk verminderen NSAID's de laxerende werking.

De absorptie van andere geneesmiddelen kan beïnvloed worden, deze 1–2 uur voor sennosiden A+B innemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Uteruscontracties zijn eenmaal gerapporteerd bij het gebruik van het antrachinonderivaat aloë tijdens de zwangerschap.
Advies: Gebruik vermijden, zeker in het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee (sennosiden; metabolieten in kleine hoeveelheden).
Farmacologisch effect: Er is enige kans op diarree bij de zuigeling.
Advies: Kortdurend gebruik is waarschijnlijk veilig.

Contra-indicaties

  • acute buikoperatie;
  • darmobstructies;
  • stenose;
  • atonie;
  • blindedarmontsteking (appendicitis);
  • inflammatoire darmziekten;
  • onverklaarde buikpijn;
  • ernstige dehydratie met elektrolytverstoringen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik is gecontra-indiceerd bij kinderen < 12 jaar.

Gebruik staken bij rectale bloedingen of het uitblijven van ontlasting.

Gebruik langer dan 2 weken vermijden vanwege kans op een overmatig verlies van water en elektrolyten (met name kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, albuminurie, hematurie en beschadiging van de plexus myentericus (dit laatste kan leiden tot blijvende stoornissen in de peristaltiek).

Voorzichtig toepassen bij fecale impactie, buikpijn, misselijkheid, braken, ouderen, hartfalen of nierinsufficiëntie.

Een verkleuring van de feces of urine (pH-afhankelijk) kan optreden (lage zuurgraad: geel tot bruin; hoge zuurgraad: rood tot violet). Eventuele urineverkleuring kan interfereren met laboratoriumtesten.

Overdosering

Symptomen
Hevige pijn en diarree met vocht- en elektrolytenverlies. Langdurige overdosering kan leiden tot toxische hepatitis.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met senna contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Antrachinonderivaat, contactlaxans. Sennaglycosiden worden in het colon door bacteriën omgezet in de farmacologisch actieve metaboliet. Dit leidt tot stimulering van de motiliteit van de dikke darm, en tot onderdrukking van de absorptie en stimulering van de uitscheiding van water en elektrolyten in de dikke darm Werking: na 8–12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptiegering.
Eliminatiemet de urine of via de gal met de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

senna hoort bij de groep contactlaxantia.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links