sennosiden/​dexpanthenol

Samenstelling

Prunacolon XGVSOTC Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Stroop
Verpakkingsvorm
75 ml

Bevat per ml stroop: gezuiverd senna-extract (sennosiden A en B) 2,4 mg, dexpanthenol 1 mg. Bevat methylparahydroxybenzoaat. De stroop bevat saccharose 650 mg/ml.

Prunasine XGVSOTC Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Stroop
Verpakkingsvorm
200 ml

Bevat per ml stroop: gezuiverd senna-extract (sennosiden A en B) 2,4 mg, dexpanthenol 1 mg. Bevat methylparahydroxybenzoaat. De stroop bevat saccharose 650 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sennosiden/​dexpanthenol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum. Het nut van de toevoeging van dexpanthenol aan sennosiden is onduidelijk.

Indicaties

Kortdurende symptomatische behandeling van Obstipatie nadat elke ernstige aandoening is uitgesloten. Colonlavage voorafgaand aan diagnostisch onderzoek.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie:

Volwassenen:

8–12,5 ml (overeenkomend met 19,2–30 mg sennoside B) 1× per dag. Dosering individueel aanpassen. Normaal is een frequentie van 2-3× per week voldoende. Maximaal 2 weken gebruiken.

Kinderen ≥ 12 j.:

6–8 ml (overeenkomend met 14,4–19,2 mg sennoside B) 1× per dag. Dosering individueel aanpassen. Normaal is een frequentie van 2-3× per week voldoende. Maximaal 2 weken gebruiken.

Orale colonlavage:

1 ml/kg lichaamsgewicht; max. 75 ml, op de dag voorafgaand aan het onderzoek om 3 uur 's middags.

Bij indicatie obstipatie: De dagdosering bij voorkeur in één keer innemen, bv 's avonds voor het naar bed gaan of 's morgens voor het ontbijt.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties (jeuk, urticaria, exantheem). Meteorisme, buikkramp, diarree, misselijkheid, braken. Langdurig gebruik kan leiden tot waterige diarree met excessief verlies van water en elektrolyten (vooral kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, albuminurie, hematurie, beschadiging van de plexus myentericus met soms blijvende stoornis in de peristaltiek, pigmentering van het colonslijmvlies (pseudomelanosis coli). Verkleuring van de urine.

Interacties

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere geneesmiddelen, kan worden versterkt. Bij langdurig gebruik kan de werking van digoxine worden versterkt door optreden van kaliumverlies. Combinatie met anti-aritmica, middelen die het QT-interval kunnen verlengen, diuretica, corticosteroïden en drop vermijden. De absorptie van andere geneesmiddelen kan afnemen, deze 1-2 uur voor het sennosidenpreparaat innemen.

Zwangerschap

Passeert bij dieren in geringe mate de placenta.
Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate.
Farmacologisch effect: Diarree bij de zuigeling kan optreden.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding.

Contra-indicaties

Plotseling optredende buikpijn van onbekende oorsprong. Obstructie van de darm, stenose, inflammatoire darmaandoeningen, atonie, blindedarmontsteking (appendicitis). Ernstige dehydratie met elektrolytverstoringen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Alleen toepassen als dieetmaatregelen en bulkvormers niet het gewenste effect geven. Alkalische urine kan roze/rood/violet verkleuren, zure urine geel/bruin. Patiënten dienen tijdens gebruik voldoende te drinken. Bij ouderen en bij (andere) patiënten met hartfalen of nierinsufficiëntie dient men rekening te houden met mogelijke complicaties door stoornissen in de water- en zouthuishouding. Niet gebruiken bij fecale impactie. Langdurig gebruik kan leiden tot verminderde darmfunctie en afhankelijkheid. Bij rectale bloedingen of het uitblijven van darmmotiliteit het gebruik staken en een arts raadplegen. Om lokale irritatie te voorkomen incontinentiepads vaker verwisselen. Niet toedienen aan kinderen < 12 jaar.

Overdosering

Symptomen
Zeurende pijn en ernstige diarree. Hartaandoeningen door kaliumverlies en asthenopia muscularis. Bij langdurig gebruik: toxische hepatitis.

Therapie
Aanvullen van vocht- en elektrolytenverlies.

Eigenschappen

Contactlaxans. Sennosiden worden door bacteriën in de dikke darm omgezet in de actieve metaboliet. Dit leidt tot stimulering van de motiliteit van de dikke darm, en tot onderdrukking van de absorptie en tot stimulering van de uitscheiding van water en elektrolyten in de dikke darm. Dexpanthenol zou eveneens de darmperistaltiek bevorderen. Werking: vanaf 8–12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptiegering (bij dieren).
Eliminatievia de urine 3-6% van de metabolieten. Circa 90% van de sennosiden als polymeren via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sennosiden/dexpanthenol hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links