somatostatine

Samenstelling

Somatostatine (als acetaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
3 mg
Verpakkingsvorm
met solvens 1 ml
Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
6 mg
Verpakkingsvorm
met solvens 1 ml
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
250 microg
Verpakkingsvorm
met solvens 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

somatostatine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De toepassing van somatostatine dient tot de kliniek te worden beperkt.

Indicaties

  • Acute bloeding bij maag- of duodenumzweer, erosieve of hemorragische gastritis en oesofagusvarices.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bloeding bij maag- of duodenumzweer, gastritis en oesofagusvarices:

Volwassenen:

Begindosis 250 microg als langzame i.v.-injectie (> 1 min).

Onderhoudsdosering 3,5 microg/kg lichaamsgewicht per uur, als continue i.v. infusie. Toedienen tot ten minste 48 uur na stoppen van de bloeding.

Bij ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≤ 30 ml/min): 1,75 microg/kg lichaamsgewicht als i.v. bolusdosis en 1,75 microg/kg lichaamsgewicht per uur als continue i.v.-infusie.

Infusie: gewoonlijk 3 mg resp. 6 mg opgelost in 500 resp. 1000 ml isotone zoutoplossing per 12 resp. 24 uur.

Bijwerkingen

Opvliegers. Cardiovasculaire effecten (zoals (tijdelijke) hypertensie, hypotensie, tijdelijke verminderde cardiale output, verhoogde pulmonale arteriële druk, verhoogde centraal veneuze druk, bradycardie en AV-blok). Daling van het bloedglucosegehalte, die na 2–3 uur overgaat in een stijging. Bij gebruik van insuline is vorming van bloedplaatjesaggregaten gemeld.

Interacties

Somatostatine verlengt de door barbituraten geïnduceerde slaap.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Vanwege de lage orale beschikbaarheid is het niet waarschijnlijk dat er een substantiële blootstelling is voor de zuigeling.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • arteriële, pulserende bloeding;
  • overgevoeligheid voor somatostatine–analoga.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toepassing dient plaats te vinden op een intensive care-afdeling. Controleer aan het begin van de behandeling, vooral na bolusinjectie, de vitale functies vanwege mogelijke cardiovasculaire bijwerkingen; wees voorzichtig bij cardiovasculaire aandoeningen (in de anamnese). Controleer iedere 4–6 uur de bloedglucosespiegel, wegens kans op hypo- en hyperglykemieën. Gelijktijdige toediening van suikers bevordert het optreden van glykemische stoornissen; controleer de bloedglucosespiegel extra, toediening van insuline kan nodig zijn. Somatostatine kan de glomerulaire filtratiesnelheid, urinestroom en natriumspiegel verlagen; controleer de nierfunctie en plasma-elektrolyten regelmatig. Bij een plotselinge onderbreking van de infusie kan rebound-hypersecretie van exocriene en endocriene hormonen optreden. Somatostatine remt de intestinale resorptie van voedsel zodat parenterale voeding is aangewezen. Na staken van de behandeling de vitale functies, het bloedglucosegehalte en de nierfunctie controleren. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten, aangezien de veiligheid en werkzaamheid hierbij niet zijn onderzocht.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met somatostatine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Synthetisch cyclisch peptidehormoon, opgebouwd uit 14 aminozuren, in structuur overeenkomend met het natuurlijke somatostatine. Het natuurlijke hormoon komt behalve in de hypothalamus ook voor in het slijmvlies van maag en duodenum en in de pancreas. Bij toediening in farmacologische doses remt somatostatine de gastro–intestinale functie, motiliteit en secretie en vermindert de doorbloeding van het splanchnicusgebied.

Kinetische gegevens

T max15 min (bij continue infusie).
MetaboliseringDoor peptidasen en proteasen in de even werkzame metaboliet Des–Ala1–somatostatine en verder tot inactieve kleinere eiwitfragmenten en aminozuren.
T 1/2ca. 2 min.
OverigBij ernstig nierfalen worden tweemaal zo hoge steady–state–plasmaspiegels bereikt.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

somatostatine hoort bij de groep somatostatine-analoga.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links