sterculiagom

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Normacol OTC Bijlage 2 Norgine bv

Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
620 mg/g
Verpakkingsvorm
375 g, in sachet à 10 g

Het granulaat bevat 25% sucrose (= saccharose).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sterculiagom vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum. Volumevergrotende middelen, zoals psylliumzaad en sterculiagom, kunnen nog vóór het gebruik van een osmotisch laxans worden toegepast als de patiënt niet in staat is voldoende vezels toe te voegen aan zijn dieet om de ontlasting te bevorderen.

Aan de vergoeding van sterculiagom zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Chronische habituele obstipatie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

1–2 maatlepels granulaat of 1 sachet 2×/dag na de maaltijd.

Kinderen 6–12 jaar

½–1 maatlepel granulaat of ½ sachet 2×/dag na de maaltijd.

Toediening: De korrels op de tong leggen en met veel water innemen, zonder te kauwen. De korrels kunnen ook ingenomen worden met yoghurt of ander zacht voedsel; daarna meteen veel water innemen. Niet innemen vlak voor het slapen gaan of in een liggende houding.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: allergische reacties, oesofageale obstructie, intestinale obstructie of impactie, misselijkheid, vol gevoel, buikpijn, flatulentie, diarree.

Interacties

Er zijn geen klinisch relevante interacties bekend.

Zwangerschap

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaarovereenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Plotseling optredende buikpijn, obstructie van de darm, fecale impactie en colon-atonie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voldoende vloeistof innemen (ca. 2 liter/dag) om obstructie van de darm te voorkomen. De stoelgang kan bleker van kleur zijn dan normaal, dit is niet ernstig. Niet continu, dagelijks of langer dan 14 dagen gebruiken zonder de oorzaak van de obstipatie te onderzoeken. Als de klachten niet binnen 4 dagen overgaan of als de klachten terugkeren contact met de arts opnemen. Wees voorzichtig bij colitis ulcerosa. Het granulaat niet gebruiken bij kinderen < 6 jaar vanwege het risico van slokdarmobstructie.

Overdosering

Symptomen

buikpijn, braken met dehydratie en elektrolytverstoringen als gevolg, obstipatie (met namen bij onvoldoende vochtinname).

Neem voor informatie over een intoxicatie contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Eigenschappen

Tot korrels gedroogd plantenslijm. Mengt zich met de darminhoud en neemt water op. Maakt de feces volumineus, waardoor propulsie en uitscheiding worden bevorderd.

Kinetische gegevens

Resorptie Wordt niet geabsorbeerd.
Eliminatie Via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sterculiagom hoort bij de groep laxantia, volumevergrotende.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links